Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jotungløtt As
Juridisk navn:  Jotungløtt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95909928
C/O Roar Steen Markaneset 104 C/O Roar Steen Markaneset 104 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 915675484
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
467.57%
Egenkapital  
  
-19.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 210.000 37.000 96.000
Egenkapital: 62.000 77.000 141.000
Regnskap for  Jotungløtt As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -17.000 -6.000
Driftsresultat -15.000 -17.000 -6.000
Finansinntekter 225.000 54.000 102.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 225.000 54.000 102.000
Resultat før skatt 210.000 37.000 96.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 210.000 37.000 96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 62.000 189.000
Sum omløpsmidler 231.000 115.000 0
Sum eiendeler 288.000 177.000 189.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 33.000 96.000
Sum egenkapital 62.000 77.000 141.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 226.000 100.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 288.000 177.000 188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -5.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -14.000 -6.000
Driftskostnader -15.000 -17.000 -6.000
Driftsresultat -15.000 -17.000 -6.000
Finansinntekter 225.000 54.000 102.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 225.000 54.000 102.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -225.000 -100.000 0
Årsresultat 210.000 37.000 96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 12.000 0
Sum varige driftsmidler 7.000 12.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 189.000
Sum anleggsmidler 57.000 62.000 189.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 231.000 115.000 0
Sum omløpsmidler 231.000 115.000 0
Sum eiendeler 288.000 177.000 189.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 33.000 96.000
Sum egenkapital 62.000 77.000 141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -225.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 48.000
Sum kortsiktig gjeld 226.000 100.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 288.000 177.000 188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 15.000 -48.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 0
Likviditetsgrad 2 1 1.1 0
Soliditet 21.5 43.5 74.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.6 1.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 72.9 20.9 50.8
Signatur
17.07.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex