Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jr Anlegg As
Juridisk navn:  Jr Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63927900
Postboks 6272 Etterstad Innspurten 15 Fax: 63824830
0603 Oslo 663 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 934763505
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 7/1/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.88%
Resultat  
  
198.91%
Egenkapital  
  
15.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 199.009.000 168.829.000 238.385.000 98.634.000 384.297.000
Resultat: 19.659.000 6.577.000 16.116.000 23.015.000 16.855.000
Egenkapital: 17.614.000 15.214.000 21.450.000 20.004.000 21.695.000
Regnskap for  Jr Anlegg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 199.009.000 168.829.000 238.385.000 98.634.000 384.297.000
Driftskostnader -179.763.000 -163.063.000 -222.993.000 -76.409.000 -364.775.000
Driftsresultat 19.247.000 5.767.000 15.393.000 22.225.000 19.522.000
Finansinntekter 412.000 810.000 740.000 813.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -17.000 -24.000 -2.669.000
Finans 412.000 810.000 723.000 789.000 -2.666.000
Resultat før skatt 19.659.000 6.577.000 16.116.000 23.015.000 16.855.000
Skattekostnad -4.344.000 -1.423.000 -3.820.000 -5.660.000 -4.354.000
Årsresultat 15.315.000 5.154.000 12.296.000 17.355.000 12.501.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.418.000 6.099.000 8.358.000 5.433.000 20.464.000
Sum omløpsmidler 76.409.000 70.481.000 98.280.000 69.169.000 54.405.000
Sum eiendeler 84.827.000 76.580.000 106.638.000 74.602.000 74.869.000
Sum opptjent egenkapital 0 -4.941.000 1.388.000 0 2.978.000
Sum egenkapital 17.614.000 15.214.000 21.450.000 20.004.000 21.695.000
Sum langsiktig gjeld 654.000 2.532.000 1.552.000 2.755.000 2.743.000
Sum kortsiktig gjeld 66.559.000 58.834.000 83.636.000 51.843.000 50.431.000
Sum gjeld og egenkapital 84.827.000 76.580.000 106.637.000 74.602.000 74.869.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 197.648.000 167.311.000 236.686.000 95.452.000 376.075.000
Andre inntekter 1.361.000 1.518.000 1.700.000 3.182.000 8.222.000
Driftsinntekter 199.009.000 168.829.000 238.385.000 98.634.000 384.297.000
Varekostnad -101.733.000 -92.469.000 -159.408.000 -28.141.000 -195.448.000
Lønninger -34.228.000 -26.974.000 -26.491.000 -19.952.000 -102.621.000
Avskrivning -4.009.000 -3.382.000 -3.118.000 -3.741.000 -11.097.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.793.000 -40.238.000 -33.976.000 -24.575.000 -55.609.000
Driftskostnader -179.763.000 -163.063.000 -222.993.000 -76.409.000 -364.775.000
Driftsresultat 19.247.000 5.767.000 15.393.000 22.225.000 19.522.000
Finansinntekter 412.000 810.000 740.000 813.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -17.000 -24.000 -2.669.000
Finans 412.000 810.000 723.000 789.000 -2.666.000
Konsernbidrag 0 -11.926.000 -20.931.000 0 0
Utbytte -13.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 15.315.000 5.154.000 12.296.000 17.355.000 12.501.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 8.418.000 6.099.000 8.358.000 5.433.000 20.464.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.418.000 6.099.000 8.358.000 5.433.000 20.464.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.418.000 6.099.000 8.358.000 5.433.000 20.464.000
Varebeholdning 152.000 1.497.000 0 0 0
Kundefordringer 76.257.000 50.549.000 43.520.000 23.130.000 25.778.000
Andre fordringer 0 0 0 0 28.574.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 1.000 2.000 53.000
Sum omløpsmidler 76.409.000 70.481.000 98.280.000 69.169.000 54.405.000
Sum eiendeler 84.827.000 76.580.000 106.638.000 74.602.000 74.869.000
Sum opptjent egenkapital 0 -4.941.000 1.388.000 0 2.978.000
Sum egenkapital 17.614.000 15.214.000 21.450.000 20.004.000 21.695.000
Sum avsetninger til forpliktelser 654.000 2.532.000 1.552.000 2.755.000 2.743.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 14.190.000 25.845.000 23.778.000 19.700.000
Sum langsiktig gjeld 654.000 2.532.000 1.552.000 2.755.000 2.743.000
Leverandørgjeld 0 37.636.000 50.187.000 9.878.000 21.135.000
Betalbar skatt 6.218.000 0 0 6.461.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 391.000 3.538.000 986.000 2.183.000 0
Utbytte -13.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.950.000 3.470.000 6.618.000 9.544.000 9.595.000
Sum kortsiktig gjeld 66.559.000 58.834.000 83.636.000 51.843.000 50.431.000
Sum gjeld og egenkapital 84.827.000 76.580.000 106.637.000 74.602.000 74.869.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.850.000 11.647.000 14.644.000 17.326.000 3.974.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.1
Soliditet 20.8 19.9 20.1 26.8 29.0
Resultatgrad 9.7 3.4 6.5 22.5 5.1
Rentedekningsgrad 905.5 9 7.3
Gjeldsgrad 3.8 4 4 2.7 2.5
Total kapitalrentabilitet 23.2 8.6 15.1 30.9 26.1
Signatur
28.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
28.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex