Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jsj Eiendommer As
Juridisk navn:  Jsj Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fridtjof Nansensgate 61 Fridtjof Nansensgate 61 Fax:
8480 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 819119392
Aksjekapital: 52.200 NOK
Etableringsdato: 3/22/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
980%
Resultat  
  
-256.07%
Egenkapital  
  
-20.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 216.000 20.000 0
Resultat: -381.000 -107.000 1.000
Egenkapital: 1.513.000 1.894.000 2.001.000
Regnskap for  Jsj Eiendommer As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 216.000 20.000 0
Driftskostnader -597.000 -128.000 0
Driftsresultat -381.000 -107.000 0
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -381.000 -107.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -381.000 -107.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.673.000 2.753.000 0
Sum omløpsmidler 244.000 141.000 2.001.000
Sum eiendeler 2.917.000 2.894.000 2.001.000
Sum opptjent egenkapital 1.460.000 1.841.000 1.949.000
Sum egenkapital 1.513.000 1.894.000 2.001.000
Sum langsiktig gjeld 1.400.000 1.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.917.000 2.894.000 2.001.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 216.000 20.000 0
Driftsinntekter 216.000 20.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -80.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -517.000 -128.000 0
Driftskostnader -597.000 -128.000 0
Driftsresultat -381.000 -107.000 0
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -381.000 -107.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.527.000 2.579.000 0
Maskiner anlegg 0 150.000 0
Driftsløsøre 145.000 24.000 0
Sum varige driftsmidler 2.673.000 2.753.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.673.000 2.753.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 14.000 4.000 1.900.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 230.000 137.000 101.000
Sum omløpsmidler 244.000 141.000 2.001.000
Sum eiendeler 2.917.000 2.894.000 2.001.000
Sum opptjent egenkapital 1.460.000 1.841.000 1.949.000
Sum egenkapital 1.513.000 1.894.000 2.001.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.400.000 1.000.000 0
Leverandørgjeld 4.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.917.000 2.894.000 2.001.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 240.000 141.000 2.001.000
Likviditetsgrad 1 6
Likviditetsgrad 2 6 0 0
Soliditet 51.9 65.4 1
Resultatgrad -176.4 -
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0.5 0
Total kapitalrentabilitet -13.1 -3.7 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex