Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Julianna As
Juridisk navn:  Julianna As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Dag Birkeland c/o Dag Birkeland Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 917139326
Aksjekapital: 76.289 NOK
Etableringsdato: 2/12/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Statsautorisert Revisor Anne Britt S
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-36.51%
Egenkapital  
  
1.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 40.000 63.000 3.094.000
Egenkapital: 3.128.000 3.093.000 3.530.000
Regnskap for  Julianna As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -6.000 -1.000
Driftsresultat -5.000 -6.000 -1.000
Finansinntekter 46.000 69.000 3.096.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 46.000 69.000 3.096.000
Resultat før skatt 40.000 63.000 3.094.000
Skattekostnad -5.000 0 0
Årsresultat 35.000 63.000 3.094.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.963.000 3.039.000 3.035.000
Sum omløpsmidler 171.000 554.000 495.000
Sum eiendeler 3.134.000 3.593.000 3.530.000
Sum opptjent egenkapital 3.052.000 3.017.000 3.454.000
Sum egenkapital 3.128.000 3.093.000 3.530.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 500.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.133.000 3.593.000 3.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -6.000 -1.000
Driftskostnader -5.000 -6.000 -1.000
Driftsresultat -5.000 -6.000 -1.000
Finansinntekter 46.000 69.000 3.096.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 46.000 69.000 3.096.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0
Årsresultat 35.000 63.000 3.094.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.963.000 3.039.000 3.035.000
Sum anleggsmidler 2.963.000 3.039.000 3.035.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 171.000 554.000 495.000
Sum omløpsmidler 171.000 554.000 495.000
Sum eiendeler 3.134.000 3.593.000 3.530.000
Sum opptjent egenkapital 3.052.000 3.017.000 3.454.000
Sum egenkapital 3.128.000 3.093.000 3.530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 500.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.133.000 3.593.000 3.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 166.000 54.000 495.000
Likviditetsgrad 1 34.2 1.1
Likviditetsgrad 2 34.2 1.1 0
Soliditet 99.8 86.1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.2 0
Total kapitalrentabilitet 1.3 1.8 87.7
Signatur
10.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex