Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Julimar AS
Juridisk navn:  Julimar AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98130373
C/O Magne Hatlevik C/O Magne Hatlevik Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 990546622
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/4/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Regnskapsfører: Primo Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
32.88%
Egenkapital  
  
-19.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 36.000
Resultat: -3.717.000 -5.538.000 -281.000 -3.920.000 -2.072.000
Egenkapital: 15.360.000 19.076.000 24.814.000 25.895.000 31.004.000
Regnskap for  Julimar AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 36.000
Driftskostnader -88.000 -94.000 -98.000 -1.944.000 -165.000
Driftsresultat -88.000 -94.000 -98.000 -1.944.000 -129.000
Finansinntekter 259.000 1.505.000 745.000 -1.341.000 714.000
Finanskostnader -3.887.000 -6.949.000 -927.000 -635.000 -2.658.000
Finans -3.628.000 -5.444.000 -182.000 -1.976.000 -1.944.000
Resultat før skatt -3.717.000 -5.538.000 -281.000 -3.920.000 -2.072.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -111.000
Årsresultat -3.717.000 -5.538.000 -281.000 -3.920.000 -2.183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.351.000 14.616.000 16.821.000 16.868.000 14.603.000
Sum omløpsmidler 8.736.000 14.914.000 18.176.000 14.789.000 24.458.000
Sum eiendeler 24.087.000 29.530.000 34.997.000 31.657.000 39.061.000
Sum opptjent egenkapital 14.520.000 18.236.000 23.974.000 25.055.000 30.164.000
Sum egenkapital 15.360.000 19.076.000 24.814.000 25.895.000 31.004.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.901.000
Sum kortsiktig gjeld 8.727.000 10.454.000 10.183.000 5.763.000 6.156.000
Sum gjeld og egenkapital 24.087.000 29.530.000 34.997.000 31.658.000 39.061.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 36.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 36.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 -6.000 -3.000 -5.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -88.000 -95.000 -1.939.000 -151.000
Driftskostnader -88.000 -94.000 -98.000 -1.944.000 -165.000
Driftsresultat -88.000 -94.000 -98.000 -1.944.000 -129.000
Finansinntekter 259.000 1.505.000 745.000 -1.341.000 714.000
Finanskostnader -3.887.000 -6.949.000 -927.000 -635.000 -2.658.000
Finans -3.628.000 -5.444.000 -182.000 -1.976.000 -1.944.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -800.000 -1.300.000 0
Årsresultat -3.717.000 -5.538.000 -281.000 -3.920.000 -2.183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 5.512.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 126.000
Driftsløsøre 3.000 10.000 16.000 0 90.000
Sum varige driftsmidler 3.000 10.000 16.000 0 5.728.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.347.000 14.606.000 16.805.000 16.868.000 8.876.000
Sum anleggsmidler 15.351.000 14.616.000 16.821.000 16.868.000 14.603.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 6.000 0 0 0
Sum investeringer 8.544.000 13.689.000 17.929.000 14.531.000 24.422.000
Kasse, bank 187.000 1.219.000 247.000 259.000 35.000
Sum omløpsmidler 8.736.000 14.914.000 18.176.000 14.789.000 24.458.000
Sum eiendeler 24.087.000 29.530.000 34.997.000 31.657.000 39.061.000
Sum opptjent egenkapital 14.520.000 18.236.000 23.974.000 25.055.000 30.164.000
Sum egenkapital 15.360.000 19.076.000 24.814.000 25.895.000 31.004.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.611.000 9.305.000 9.782.000 5.360.000 5.920.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.901.000
Leverandørgjeld 1.000 1.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -800.000 -1.300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 115.000 1.148.000 0 3.000 236.000
Sum kortsiktig gjeld 8.727.000 10.454.000 10.183.000 5.763.000 6.156.000
Sum gjeld og egenkapital 24.087.000 29.530.000 34.997.000 31.658.000 39.061.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 4.460.000 7.993.000 9.026.000 18.302.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 1.8 2.6 4.0
Likviditetsgrad 2 1 1.4 1.8 2.6 4.0
Soliditet 63.8 64.6 70.9 81.8 79.4
Resultatgrad -358.3
Rentedekningsgrad -0.1 -5.2 0.2
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.4 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.7 4.8 1.8 -10.4 1.5
Signatur
06.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex