Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jum Holding AS
Juridisk navn:  Jum Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94860000
C/O Umoe As Postboks 60 C/O Umoe As Fornebuveien 84 Fax:
1324 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989081454
Aksjekapital: 13.500.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2.96%
Egenkapital  
  
-5.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 12.847.000 13.239.000 13.367.000 12.320.000 10.890.000
Egenkapital: 422.805.000 448.958.000 435.719.000 421.351.000 408.031.000
Regnskap for  Jum Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -110.000 -86.000 -84.000 -90.000 -97.000
Driftsresultat -110.000 -86.000 -84.000 -90.000 -97.000
Finansinntekter 13.120.000 13.847.000 14.676.000 12.943.000 12.225.000
Finanskostnader -163.000 -522.000 -1.225.000 -533.000 -1.238.000
Finans 12.957.000 13.325.000 13.451.000 12.410.000 10.987.000
Resultat før skatt 12.847.000 13.239.000 13.367.000 12.320.000 10.890.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.847.000 13.239.000 13.367.000 12.320.000 10.890.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 429.689.000 459.291.000 498.790.000 464.475.000 433.017.000
Sum omløpsmidler 12.819.000 11.928.000 12.743.000 12.979.000 11.948.000
Sum eiendeler 442.508.000 471.219.000 511.533.000 477.454.000 444.965.000
Sum opptjent egenkapital 357.805.000 384.958.000 371.719.000 358.351.000 346.031.000
Sum egenkapital 422.805.000 448.958.000 435.719.000 421.351.000 408.031.000
Sum langsiktig gjeld 19.665.000 22.231.000 75.783.000 56.062.000 36.894.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 30.000 31.000 41.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 442.508.000 471.219.000 511.533.000 477.454.000 444.965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -110.000 -86.000 -84.000 -90.000 -97.000
Driftskostnader -110.000 -86.000 -84.000 -90.000 -97.000
Driftsresultat -110.000 -86.000 -84.000 -90.000 -97.000
Finansinntekter 13.120.000 13.847.000 14.676.000 12.943.000 12.225.000
Finanskostnader -163.000 -522.000 -1.225.000 -533.000 -1.238.000
Finans 12.957.000 13.325.000 13.451.000 12.410.000 10.987.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.847.000 13.239.000 13.367.000 12.320.000 10.890.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 429.689.000 459.291.000 498.790.000 464.475.000 433.017.000
Sum anleggsmidler 429.689.000 459.291.000 498.790.000 464.475.000 433.017.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 919.000 28.000 843.000 1.079.000 48.000
Sum omløpsmidler 12.819.000 11.928.000 12.743.000 12.979.000 11.948.000
Sum eiendeler 442.508.000 471.219.000 511.533.000 477.454.000 444.965.000
Sum opptjent egenkapital 357.805.000 384.958.000 371.719.000 358.351.000 346.031.000
Sum egenkapital 422.805.000 448.958.000 435.719.000 421.351.000 408.031.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.665.000 22.231.000 75.783.000 56.062.000 36.894.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 30.000 31.000 41.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 30.000 31.000 41.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 442.508.000 471.219.000 511.533.000 477.454.000 444.965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.781.000 11.898.000 12.712.000 12.938.000 11.908.000
Likviditetsgrad 1 337.3 397.6 411.1 316.6 298.7
Likviditetsgrad 2 337.3 397.6 411.1 316.6 298.8
Soliditet 95.5 95.3 85.2 88.2 91.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.7 -0.2 -0.1 24.1 9.8
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
Signatur
14.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex