June Eiendom AS
Juridisk navn:  June Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Kvalheim Nedre Kvalheim Fax:
5937 Bøvågen 5937 Bøvågen
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 981380053
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-4100%
Egenkapital  
  
-1.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 720.000 720.000 704.000 674.000 755.000
Resultat: -42.000 -1.000 -1.021.000 60.000 -530.000
Egenkapital: -3.895.000 -3.853.000 -3.852.000 -2.831.000 -2.891.000
Regnskap for  June Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 720.000 720.000 704.000 674.000 755.000
Driftskostnader -396.000 -431.000 -1.437.000 -352.000 -1.006.000
Driftsresultat 324.000 290.000 -732.000 322.000 -251.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -367.000 -291.000 -289.000 -262.000 -280.000
Finans -367.000 -291.000 -289.000 -262.000 -279.000
Resultat før skatt -42.000 -1.000 -1.021.000 60.000 -530.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 -1.000 -1.021.000 60.000 -530.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.280.000 5.521.000 4.899.000 4.648.000 3.798.000
Sum omløpsmidler 1.642.000 181.000 329.000 1.891.000 1.749.000
Sum eiendeler 6.922.000 5.702.000 5.228.000 6.539.000 5.547.000
Sum opptjent egenkapital -3.995.000 -3.953.000 -3.952.000 -2.931.000 -2.991.000
Sum egenkapital -3.895.000 -3.853.000 -3.852.000 -2.831.000 -2.891.000
Sum langsiktig gjeld 10.757.000 9.535.000 6.122.000 5.556.000 6.010.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 20.000 2.956.000 3.814.000 2.428.000
Sum gjeld og egenkapital 6.921.000 5.702.000 5.226.000 6.539.000 5.547.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 27.000 0 0
Andre inntekter 720.000 720.000 678.000 674.000 755.000
Driftsinntekter 720.000 720.000 704.000 674.000 755.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -320.000 -278.000 -249.000 -197.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -153.000 -1.188.000 -155.000 -901.000
Driftskostnader -396.000 -431.000 -1.437.000 -352.000 -1.006.000
Driftsresultat 324.000 290.000 -732.000 322.000 -251.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -367.000 -291.000 -289.000 -262.000 -280.000
Finans -367.000 -291.000 -289.000 -262.000 -279.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 -1.000 -1.021.000 60.000 -530.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.184.000 5.407.000 4.768.000 4.499.000 3.631.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 96.000 113.000 131.000 149.000 166.000
Sum varige driftsmidler 5.280.000 5.521.000 4.899.000 4.648.000 3.798.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.280.000 5.521.000 4.899.000 4.648.000 3.798.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 375.000 0 0 1.384.000 900.000
Andre fordringer 9.000 179.000 323.000 227.000 396.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.258.000 1.000 5.000 281.000 453.000
Sum omløpsmidler 1.642.000 181.000 329.000 1.891.000 1.749.000
Sum eiendeler 6.922.000 5.702.000 5.228.000 6.539.000 5.547.000
Sum opptjent egenkapital -3.995.000 -3.953.000 -3.952.000 -2.931.000 -2.991.000
Sum egenkapital -3.895.000 -3.853.000 -3.852.000 -2.831.000 -2.891.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.757.000 9.535.000 6.122.000 5.556.000 6.010.000
Leverandørgjeld 19.000 5.000 0 2.776.000 1.578.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 0 0 0 29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 15.000 2.956.000 1.038.000 821.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 20.000 2.956.000 3.814.000 2.428.000
Sum gjeld og egenkapital 6.921.000 5.702.000 5.226.000 6.539.000 5.547.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.583.000 161.000 -2.627.000 -1.923.000 -679.000
Likviditetsgrad 1 27.8 9.1 0.1 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 27.8 9.1 0.1 0.5 0.8
Soliditet -56.3 -67.6 -73.7 -43.3 -52.1
Resultatgrad 4 40.3 47.8 -33.2
Rentedekningsgrad 0.9 1 -2.5 1.2 -0.9
Gjeldsgrad -2.8 -2.5 -2.4 -3.3 -2.9
Total kapitalrentabilitet 4.7 5.1 4.9 -4.5
Signatur
06.07.2018
Prokurister
13.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex