June Invest AS
Juridisk navn:  June Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skjæveland 42A Skjæveland 42A Fax:
4389 Vikeså 4389 Vikeså
Fylke: Kommune:
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 992273194
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Stavanger Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3.46%
Egenkapital  
  
-46.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 479.000 463.000 374.000 471.000 597.000
Egenkapital: 276.000 512.000 529.000 617.000 521.000
Regnskap for  June Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -9.000 -11.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat -11.000 -9.000 -11.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 490.000 472.000 385.000 480.000 606.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 490.000 472.000 385.000 480.000 606.000
Resultat før skatt 479.000 463.000 374.000 471.000 597.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 479.000 463.000 374.000 471.000 597.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum omløpsmidler 24.000 4.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 1.024.000 1.004.000 1.001.000 1.001.000 1.001.000
Sum opptjent egenkapital 176.000 412.000 429.000 517.000 421.000
Sum egenkapital 276.000 512.000 529.000 617.000 521.000
Sum langsiktig gjeld 33.000 12.000 10.000 9.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 715.000 480.000 462.000 375.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 1.024.000 1.004.000 1.001.000 1.001.000 1.001.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -9.000 -11.000 -9.000 -9.000
Driftskostnader -11.000 -9.000 -11.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat -11.000 -9.000 -11.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 490.000 472.000 385.000 480.000 606.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 490.000 472.000 385.000 480.000 606.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -715.000 -480.000 -462.000 -375.000 -461.000
Årsresultat 479.000 463.000 374.000 471.000 597.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 10.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 4.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 24.000 4.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 1.024.000 1.004.000 1.001.000 1.001.000 1.001.000
Sum opptjent egenkapital 176.000 412.000 429.000 517.000 421.000
Sum egenkapital 276.000 512.000 529.000 617.000 521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.000 12.000 10.000 9.000 19.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -715.000 -480.000 -462.000 -375.000 -461.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 715.000 480.000 462.000 375.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 1.024.000 1.004.000 1.001.000 1.001.000 1.001.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -691.000 -476.000 -461.000 -374.000 -460.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 2 5 52.8 61.6 52.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.7 1 0.9 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 46.8 46.1 37.4 47.1 59.6
Signatur
23.01.2017
Prokurister
23.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex