Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
June Invest Ii As
Juridisk navn:  June Invest Ii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 917655707
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/23/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-9.85%
Egenkapital  
  
-15.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 29.468.000 32.688.000 29.690.000 25.742.000
Egenkapital: 132.000 157.000 167.000 68.000
Regnskap for  June Invest Ii As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -32.000 -12.000 -12.000 0
Driftsresultat -32.000 -12.000 -12.000 0
Finansinntekter 29.500.000 32.700.000 29.701.000 25.750.000
Finanskostnader 0 0 0 -8.000
Finans 29.500.000 32.700.000 29.701.000 25.742.000
Resultat før skatt 29.468.000 32.688.000 29.690.000 25.742.000
Skattekostnad 7.000 2.000 0 0
Årsresultat 29.475.000 32.690.000 29.699.000 25.738.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 407.139.000 407.132.000 407.129.000 407.124.000
Sum omløpsmidler 29.629.000 32.875.000 29.774.000 25.774.000
Sum eiendeler 436.768.000 440.007.000 436.903.000 432.898.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 127.000 137.000 38.000
Sum egenkapital 132.000 157.000 167.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 407.124.000 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 29.512.000 439.849.000 436.737.000 432.827.000
Sum gjeld og egenkapital 436.768.000 440.006.000 436.904.000 432.898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -12.000 -12.000 0
Driftskostnader -32.000 -12.000 -12.000 0
Driftsresultat -32.000 -12.000 -12.000 0
Finansinntekter 29.500.000 32.700.000 29.701.000 25.750.000
Finanskostnader 0 0 0 -8.000
Finans 29.500.000 32.700.000 29.701.000 25.742.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -29.500.000 -32.700.000 -29.600.000 -25.700.000
Årsresultat 29.475.000 32.690.000 29.699.000 25.738.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 8.000 6.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 407.124.000 407.124.000 407.124.000 407.124.000
Sum anleggsmidler 407.139.000 407.132.000 407.129.000 407.124.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 29.500.000 32.700.000 29.700.000 25.750.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 129.000 175.000 74.000 24.000
Sum omløpsmidler 29.629.000 32.875.000 29.774.000 25.774.000
Sum eiendeler 436.768.000 440.007.000 436.903.000 432.898.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 127.000 137.000 38.000
Sum egenkapital 132.000 157.000 167.000 68.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 407.124.000 0 0 3.000
Leverandørgjeld 12.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -29.500.000 -32.700.000 -29.600.000 -25.700.000
Annen kortsiktig gjeld 0 407.149.000 407.137.000 407.127.000
Sum kortsiktig gjeld 29.512.000 439.849.000 436.737.000 432.827.000
Sum gjeld og egenkapital 436.768.000 440.006.000 436.904.000 432.898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 117.000 -406.974.000 -406.963.000 -407.053.000
Likviditetsgrad 1 1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 0 0 0 0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 3307.8 2801.6 2615.2 6365.1
Total kapitalrentabilitet 6.7 7.4 6.8 5.9
Signatur
21.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex