June K As
Juridisk navn:  June K As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97543320
Porsveien 8 Porsveien 8 Fax:
4994 Akland 4994 Akland
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 814321762
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/6/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eksakt Regnskap A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
-54.74%
Resultat  
  
250%
Egenkapital  
  
13.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 43.000 95.000 216.000 122.000 289.000
Resultat: 7.000 2.000 -72.000 23.000 18.000
Egenkapital: 59.000 52.000 50.000 122.000 105.000
Regnskap for  June K As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 43.000 95.000 216.000 122.000 289.000
Driftskostnader -36.000 -92.000 -289.000 -98.000 -266.000
Driftsresultat 8.000 2.000 -72.000 25.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -4.000
Finans -1.000 0 0 -1.000 -4.000
Resultat før skatt 7.000 2.000 -72.000 23.000 18.000
Skattekostnad 0 0 0 -6.000 -6.000
Årsresultat 7.000 2.000 -72.000 17.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 68.000 59.000 63.000 133.000 122.000
Sum eiendeler 68.000 59.000 63.000 133.000 122.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 12.000 10.000 82.000 65.000
Sum egenkapital 59.000 52.000 50.000 122.000 105.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 7.000 13.000 11.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 69.000 59.000 63.000 133.000 122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.000 95.000 166.000 122.000 289.000
Andre inntekter 0 0 50.000 0 0
Driftsinntekter 43.000 95.000 216.000 122.000 289.000
Varekostnad 0 -61.000 -112.000 -64.000 -231.000
Lønninger 1.000 -24.000 -19.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -24.000 -158.000 -34.000 -35.000
Driftskostnader -36.000 -92.000 -289.000 -98.000 -266.000
Driftsresultat 8.000 2.000 -72.000 25.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -4.000
Finans -1.000 0 0 -1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 2.000 -72.000 17.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 17.000 0 9.000 0
Kundefordringer 18.000 4.000 0 70.000 80.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 50.000 38.000 63.000 54.000 42.000
Sum omløpsmidler 68.000 59.000 63.000 133.000 122.000
Sum eiendeler 68.000 59.000 63.000 133.000 122.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 12.000 10.000 82.000 65.000
Sum egenkapital 59.000 52.000 50.000 122.000 105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 -10.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 6.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 5.000 11.000 9.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.000 3.000 6.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 7.000 13.000 11.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 69.000 59.000 63.000 133.000 122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 58.000 52.000 50.000 122.000 105.000
Likviditetsgrad 1 6.8 8 4.8 12.1 7.2
Likviditetsgrad 2 6.8 6 4.8 11.3 7.2
Soliditet 85.5 88.1 79.4 91.7 86.1
Resultatgrad 18.6 2.1 -33.3 20.5 7.6
Rentedekningsgrad 8 2 5.5
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 11.6 3.4 -114.3 18.8 18.0
Signatur
22.10.2014
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex