June Line Design & Produksjon As
Juridisk navn:  June Line Design & Produksjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hetlandsgata 12 Hetlandsgata 12 Fax:
4344 Bryne 4344 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 915265014
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/31/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fasit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.27%
Resultat  
  
-114.81%
Egenkapital  
  
-31.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.015.000 1.157.000 875.000 1.289.000 1.003.000
Resultat: -12.000 81.000 -106.000 226.000 115.000
Egenkapital: 146.000 213.000 151.000 282.000 113.000
Regnskap for  June Line Design & Produksjon As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.015.000 1.157.000 875.000 1.289.000 1.003.000
Driftskostnader -1.027.000 -1.076.000 -981.000 -1.063.000 -889.000
Driftsresultat -12.000 81.000 -105.000 226.000 114.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -12.000 81.000 -106.000 226.000 115.000
Skattekostnad -5.000 -19.000 24.000 -57.000 -32.000
Årsresultat -17.000 62.000 -81.000 169.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 11.000 38.000 38.000 29.000
Sum omløpsmidler 299.000 320.000 267.000 528.000 722.000
Sum eiendeler 299.000 331.000 305.000 566.000 751.000
Sum opptjent egenkapital 116.000 183.000 121.000 252.000 83.000
Sum egenkapital 146.000 213.000 151.000 282.000 113.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 154.000 118.000 155.000 284.000 638.000
Sum gjeld og egenkapital 300.000 331.000 306.000 566.000 751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.015.000 1.156.000 875.000 1.289.000 1.003.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.015.000 1.157.000 875.000 1.289.000 1.003.000
Varekostnad -181.000 -245.000 -148.000 -278.000 -351.000
Lønninger -660.000 -675.000 -653.000 -618.000 -422.000
Avskrivning -5.000 -9.000 -24.000 -16.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -147.000 -156.000 -151.000 -105.000
Driftskostnader -1.027.000 -1.076.000 -981.000 -1.063.000 -889.000
Driftsresultat -12.000 81.000 -105.000 226.000 114.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -50.000 0 -50.000 0 0
Årsresultat -17.000 62.000 -81.000 169.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 24.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 14.000 38.000 29.000
Sum varige driftsmidler 0 5.000 14.000 38.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 11.000 38.000 38.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 26.000 89.000 55.000 495.000
Andre fordringer 6.000 2.000 17.000 13.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 264.000 291.000 161.000 460.000 215.000
Sum omløpsmidler 299.000 320.000 267.000 528.000 722.000
Sum eiendeler 299.000 331.000 305.000 566.000 751.000
Sum opptjent egenkapital 116.000 183.000 121.000 252.000 83.000
Sum egenkapital 146.000 213.000 151.000 282.000 113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 15.000 51.000 318.000
Betalbar skatt 0 0 0 57.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 90.000 58.000 79.000 111.000 159.000
Utbytte -50.000 0 -50.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 60.000 60.000 66.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 154.000 118.000 155.000 284.000 638.000
Sum gjeld og egenkapital 300.000 331.000 306.000 566.000 751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 145.000 202.000 112.000 244.000 84.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.7 1.7 1.9 1.1
Likviditetsgrad 2 1.9 2.7 1.7 1.9 1.2
Soliditet 48.7 64.4 49.3 49.8 15.0
Resultatgrad -1.2 7 17.5 11.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 0.6 1 1 5.6
Total kapitalrentabilitet 24.5 -34.3 39.9 15.2
Signatur
30.04.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex