June Møgster Invest As
Juridisk navn:  June Møgster Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 917895589
Aksjekapital: 876.628 NOK
Etableringsdato: 9/16/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
7.91%
Egenkapital  
  
1.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 31.960.000 29.617.000 25.649.000
Egenkapital: 441.517.000 434.592.000 424.875.000
Regnskap for  June Møgster Invest As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -49.000 -18.000 -51.000
Driftsresultat -49.000 -18.000 -51.000
Finansinntekter 32.017.000 29.638.000 25.700.000
Finanskostnader -8.000 -2.000 0
Finans 32.009.000 29.636.000 25.700.000
Resultat før skatt 31.960.000 29.617.000 25.649.000
Skattekostnad -35.000 0 0
Årsresultat 31.924.000 29.617.000 25.649.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 478.893.000 462.562.000 432.926.000
Sum eiendeler 478.923.000 462.592.000 432.956.000
Sum opptjent egenkapital 440.740.000 433.816.000 424.199.000
Sum egenkapital 441.517.000 434.592.000 424.875.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37.407.000 28.000.000 8.081.000
Sum gjeld og egenkapital 478.924.000 462.593.000 432.957.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -18.000 -51.000
Driftskostnader -49.000 -18.000 -51.000
Driftsresultat -49.000 -18.000 -51.000
Finansinntekter 32.017.000 29.638.000 25.700.000
Finanskostnader -8.000 -2.000 0
Finans 32.009.000 29.636.000 25.700.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -25.000.000 -20.000.000 -8.000.000
Årsresultat 31.924.000 29.617.000 25.649.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 30.000 30.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 32.700.000 29.600.000 25.700.000
Sum investeringer 35.467.000 0 0
Kasse, bank 2.632.000 24.944.000 102.000
Sum omløpsmidler 478.893.000 462.562.000 432.926.000
Sum eiendeler 478.923.000 462.592.000 432.956.000
Sum opptjent egenkapital 440.740.000 433.816.000 424.199.000
Sum egenkapital 441.517.000 434.592.000 424.875.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 35.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -25.000.000 -20.000.000 -8.000.000
Annen kortsiktig gjeld 12.371.000 8.000.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 37.407.000 28.000.000 8.081.000
Sum gjeld og egenkapital 478.924.000 462.593.000 432.957.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 441.486.000 434.562.000 424.845.000
Likviditetsgrad 1 12.8 16.5 53.6
Likviditetsgrad 2 12.8 16.5 53.6
Soliditet 92.2 93.9 98.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -6.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 6.7 6.4 5.9
Signatur
12.02.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex