Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Juridiske Råd Og Rettshjelp V/Ruth Rosnes
Juridisk navn:  Juridiske Råd Og Rettshjelp V/Ruth Rosnes
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skraneskogen 62 Skraneskogen 62 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917638276
Aksjekapital: 3.000 NOK
Etableringsdato: 9/3/2016 1
Foretakstype: ENK
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
75.86%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
-72.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 102.000 58.000
Resultat: 80.000 40.000
Egenkapital: 3.000 11.000
Regnskap for  Juridiske Råd Og Rettshjelp V/Ruth Rosnes
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 102.000 58.000
Driftskostnader -22.000 -18.000
Driftsresultat 80.000 40.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 80.000 40.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 80.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 11.000
Sum eiendeler 8.000 11.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 3.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.000 11.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 102.000 58.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 102.000 58.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -18.000
Driftskostnader -22.000 -18.000
Driftsresultat 80.000 40.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 80.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 8.000 11.000
Sum omløpsmidler 8.000 11.000
Sum eiendeler 8.000 11.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 3.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.000 11.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 11.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6 0
Soliditet 37.5 1
Resultatgrad 78.4 6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 0
Total kapitalrentabilitet 1 363.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex