Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jutvika Hyttefelt As
Juridisk navn:  Jutvika Hyttefelt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71530258
C/O Eli Fjærvik Straumsnesvegen 149 Fax:
6670 Øydegard 6674 Kvisvik
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 913839277
Aksjekapital: 1.064.000 NOK
Etableringsdato: 5/23/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest
Utvikling:
Omsetning  
  
3.64%
Resultat  
  
9.33%
Egenkapital  
  
-20.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 57.000 55.000 423.000 59.000 76.000
Resultat: -175.000 -193.000 65.000 -242.000 -328.000
Egenkapital: 479.000 603.000 738.000 675.000 824.000
Regnskap for  Jutvika Hyttefelt As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 57.000 55.000 423.000 59.000 76.000
Driftskostnader -100.000 -118.000 -174.000 -99.000 -197.000
Driftsresultat -43.000 -63.000 248.000 -40.000 -120.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 2.000 4.000
Finanskostnader -134.000 -132.000 -186.000 -204.000 -212.000
Finans -132.000 -130.000 -183.000 -202.000 -208.000
Resultat før skatt -175.000 -193.000 65.000 -242.000 -328.000
Skattekostnad 51.000 58.000 -2.000 92.000 89.000
Årsresultat -124.000 -135.000 63.000 -149.000 -240.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.474.000 3.664.000 3.684.000 4.632.000 4.664.000
Sum omløpsmidler 88.000 30.000 193.000 12.000 109.000
Sum eiendeler 3.562.000 3.694.000 3.877.000 4.644.000 4.773.000
Sum opptjent egenkapital -585.000 -461.000 -326.000 -389.000 -240.000
Sum egenkapital 479.000 603.000 738.000 675.000 824.000
Sum langsiktig gjeld 2.888.000 2.938.000 2.998.000 3.836.000 3.928.000
Sum kortsiktig gjeld 196.000 153.000 141.000 133.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 3.563.000 3.694.000 3.877.000 4.644.000 4.772.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.000 55.000 56.000 59.000 76.000
Andre inntekter 0 0 367.000 0 0
Driftsinntekter 57.000 55.000 423.000 59.000 76.000
Varekostnad 0 0 0 0 -3.000
Lønninger 0 0 0 -2.000 -2.000
Avskrivning -16.000 -20.000 -25.000 -32.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -98.000 -149.000 -65.000 -138.000
Driftskostnader -100.000 -118.000 -174.000 -99.000 -197.000
Driftsresultat -43.000 -63.000 248.000 -40.000 -120.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 2.000 4.000
Finanskostnader -134.000 -132.000 -186.000 -204.000 -212.000
Finans -132.000 -130.000 -183.000 -202.000 -208.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -124.000 -135.000 63.000 -149.000 -240.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.409.000 3.583.000 3.583.000 4.506.000 4.506.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 65.000 81.000 101.000 126.000 158.000
Sum varige driftsmidler 3.474.000 3.664.000 3.684.000 4.632.000 4.664.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.474.000 3.664.000 3.684.000 4.632.000 4.664.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 88.000 30.000 193.000 12.000 108.000
Sum omløpsmidler 88.000 30.000 193.000 12.000 109.000
Sum eiendeler 3.562.000 3.694.000 3.877.000 4.644.000 4.773.000
Sum opptjent egenkapital -585.000 -461.000 -326.000 -389.000 -240.000
Sum egenkapital 479.000 603.000 738.000 675.000 824.000
Sum avsetninger til forpliktelser 228.000 278.000 338.000 336.000 428.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.888.000 2.938.000 2.998.000 3.836.000 3.928.000
Leverandørgjeld 55.000 34.000 19.000 14.000 0
Betalbar skatt 0 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -5.000 -4.000 1.000 -2.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 145.000 121.000 121.000 121.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 196.000 153.000 141.000 133.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 3.563.000 3.694.000 3.877.000 4.644.000 4.772.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -108.000 -123.000 52.000 -121.000 89.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 1.4 0.1 5.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 1.4 0.1 5.5
Soliditet 13.4 16.3 1 14.5 17.3
Resultatgrad -75.4 -114.5 58.6 -67.8 -157.9
Rentedekningsgrad -0.3 -0.5 1.3 -0.2 -0.5
Gjeldsgrad 6.4 5.1 4.3 5.9 4.8
Total kapitalrentabilitet -1.2 -1.7 6.5 -0.8 -2.4
Signatur
03.07.2014
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.07.2014
PROKURA
FJÆRVIK ELI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex