Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kåfrol Holding AS
Juridisk navn:  Kåfrol Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70020440
C/O Møbler Og Utstyr As Sentrum Fax: 70024338
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 979711565
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 3/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Mr Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-1023.53%
Egenkapital  
  
-118.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 480.000 480.000 500.000 480.000 450.000
Resultat: -1.570.000 170.000 157.000 177.000 113.000
Egenkapital: -251.000 1.363.000 1.235.000 1.117.000 988.000
Regnskap for  Kåfrol Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 480.000 480.000 500.000 480.000 450.000
Driftskostnader -134.000 -141.000 -143.000 -137.000 -113.000
Driftsresultat 347.000 340.000 357.000 344.000 338.000
Finansinntekter 36.000 39.000 45.000 48.000 38.000
Finanskostnader -1.953.000 -209.000 -245.000 -215.000 -262.000
Finans -1.917.000 -170.000 -200.000 -167.000 -224.000
Resultat før skatt -1.570.000 170.000 157.000 177.000 113.000
Skattekostnad -44.000 -41.000 -40.000 -48.000 -31.000
Årsresultat -1.614.000 129.000 118.000 129.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.759.000 5.781.000 5.920.000 6.052.000 5.629.000
Sum omløpsmidler 55.000 124.000 84.000 72.000 472.000
Sum eiendeler 3.814.000 5.905.000 6.004.000 6.124.000 6.101.000
Sum opptjent egenkapital -851.000 763.000 635.000 517.000 388.000
Sum egenkapital -251.000 1.363.000 1.235.000 1.117.000 988.000
Sum langsiktig gjeld 3.709.000 4.001.000 4.246.000 4.479.000 4.722.000
Sum kortsiktig gjeld 356.000 541.000 523.000 529.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 3.814.000 5.905.000 6.004.000 6.125.000 6.103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 480.000 480.000 500.000 480.000 450.000
Driftsinntekter 480.000 480.000 500.000 480.000 450.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -78.000 -78.000 -78.000 -78.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -63.000 -65.000 -59.000 -35.000
Driftskostnader -134.000 -141.000 -143.000 -137.000 -113.000
Driftsresultat 347.000 340.000 357.000 344.000 338.000
Finansinntekter 36.000 39.000 45.000 48.000 38.000
Finanskostnader -1.953.000 -209.000 -245.000 -215.000 -262.000
Finans -1.917.000 -170.000 -200.000 -167.000 -224.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.614.000 129.000 118.000 129.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 9.000 6.000 3.000 2.000
Fast eiendom 1.340.000 1.418.000 1.496.000 1.573.000 1.651.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.340.000 1.418.000 1.496.000 1.573.000 1.651.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.405.000 4.353.000 4.418.000 4.476.000 3.977.000
Sum anleggsmidler 3.759.000 5.781.000 5.920.000 6.052.000 5.629.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 7.000 5.000 5.000 6.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 48.000 119.000 79.000 66.000 151.000
Sum omløpsmidler 55.000 124.000 84.000 72.000 472.000
Sum eiendeler 3.814.000 5.905.000 6.004.000 6.124.000 6.101.000
Sum opptjent egenkapital -851.000 763.000 635.000 517.000 388.000
Sum egenkapital -251.000 1.363.000 1.235.000 1.117.000 988.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 281.000 517.000 498.000 493.000 300.000
Sum langsiktig gjeld 3.709.000 4.001.000 4.246.000 4.479.000 4.722.000
Leverandørgjeld 9.000 4.000 3.000 4.000 2.000
Betalbar skatt 48.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 20.000 22.000 31.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 356.000 541.000 523.000 529.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 3.814.000 5.905.000 6.004.000 6.125.000 6.103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -301.000 -417.000 -439.000 -457.000 79.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2 0.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.3
Soliditet -6.6 23.1 20.6 18.2 16.2
Resultatgrad 72.3 70.8 71.4 71.7 75.1
Rentedekningsgrad 0.2 1.6 1.5 1.8 1.4
Gjeldsgrad -16.2 3.3 3.9 4.5 5.2
Total kapitalrentabilitet 1 6.4 6.7 6.4 6.2
Signatur
16.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex