Kåre Abelsen AS
Juridisk navn:  Kåre Abelsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75504250
Postboks 279 Olav V Gate 97 Fax: 75504251
8001 Bodø 8004 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 938061580
Aksjekapital: 3.400.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
26.29%
Egenkapital  
  
7.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.008.000 4.008.000 4.008.000 3.000.000 2.595.000
Resultat: 2.877.000 2.278.000 8.992.000 -129.000 2.134.000
Egenkapital: 35.554.000 32.991.000 31.119.000 22.092.000 22.762.000
Regnskap for  Kåre Abelsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.008.000 4.008.000 4.008.000 3.000.000 2.595.000
Driftskostnader -2.247.000 -2.827.000 -3.561.000 -4.154.000 -820.000
Driftsresultat 1.761.000 1.181.000 447.000 -1.153.000 1.775.000
Finansinntekter 1.858.000 1.614.000 9.268.000 1.107.000 398.000
Finanskostnader -741.000 -518.000 -723.000 -82.000 -39.000
Finans 1.117.000 1.096.000 8.545.000 1.025.000 359.000
Resultat før skatt 2.877.000 2.278.000 8.992.000 -129.000 2.134.000
Skattekostnad -315.000 -260.000 36.000 14.000 -553.000
Årsresultat 2.562.000 2.017.000 9.028.000 -115.000 1.581.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.393.000 53.225.000 54.446.000 25.353.000 17.400.000
Sum omløpsmidler 5.588.000 8.422.000 7.917.000 5.146.000 7.959.000
Sum eiendeler 59.981.000 61.647.000 62.363.000 30.499.000 25.359.000
Sum opptjent egenkapital 32.154.000 29.591.000 27.719.000 18.692.000 19.362.000
Sum egenkapital 35.554.000 32.991.000 31.119.000 22.092.000 22.762.000
Sum langsiktig gjeld 23.818.000 28.081.000 30.633.000 6.960.000 1.856.000
Sum kortsiktig gjeld 608.000 574.000 611.000 1.448.000 741.000
Sum gjeld og egenkapital 59.980.000 61.646.000 62.363.000 30.500.000 25.359.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.008.000 4.008.000 4.008.000 3.000.000 2.595.000
Driftsinntekter 4.008.000 4.008.000 4.008.000 3.000.000 2.595.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.854.000 -1.854.000 -615.000 -663.000 -663.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -393.000 -973.000 -2.946.000 -3.491.000 -157.000
Driftskostnader -2.247.000 -2.827.000 -3.561.000 -4.154.000 -820.000
Driftsresultat 1.761.000 1.181.000 447.000 -1.153.000 1.775.000
Finansinntekter 1.858.000 1.614.000 9.268.000 1.107.000 398.000
Finanskostnader -741.000 -518.000 -723.000 -82.000 -39.000
Finans 1.117.000 1.096.000 8.545.000 1.025.000 359.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.562.000 2.017.000 9.028.000 -115.000 1.581.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 447.000 424.000 432.000 257.000 243.000
Fast eiendom 37.635.000 39.489.000 40.703.000 20.735.000 12.796.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 37.635.000 39.489.000 40.703.000 20.735.000 12.796.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.311.000 13.311.000 13.311.000 4.361.000 4.361.000
Sum anleggsmidler 54.393.000 53.225.000 54.446.000 25.353.000 17.400.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 43.000 49.000 915.000 1.178.000 461.000
Sum investeringer 5.035.000 4.682.000 338.000 331.000 2.436.000
Kasse, bank 511.000 3.691.000 6.664.000 3.637.000 5.061.000
Sum omløpsmidler 5.588.000 8.422.000 7.917.000 5.146.000 7.959.000
Sum eiendeler 59.981.000 61.647.000 62.363.000 30.499.000 25.359.000
Sum opptjent egenkapital 32.154.000 29.591.000 27.719.000 18.692.000 19.362.000
Sum egenkapital 35.554.000 32.991.000 31.119.000 22.092.000 22.762.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.818.000 28.081.000 30.633.000 6.960.000 1.856.000
Leverandørgjeld 74.000 118.000 344.000 3.125.000 42.000
Betalbar skatt 337.000 253.000 139.000 0 576.000
Skyldig offentlige avgifter 160.000 150.000 0 -1.760.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 53.000 128.000 83.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 608.000 574.000 611.000 1.448.000 741.000
Sum gjeld og egenkapital 59.980.000 61.646.000 62.363.000 30.500.000 25.359.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.980.000 7.848.000 7.306.000 3.698.000 7.218.000
Likviditetsgrad 1 9.2 14.7 1 3.6 10.7
Likviditetsgrad 2 9.2 14.7 1 3.6 10.8
Soliditet 59.3 53.5 49.9 72.4 89.8
Resultatgrad 43.9 29.5 11.2 -38.4 68.4
Rentedekningsgrad 2.4 2.3 0.6 -0.6 55.7
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 6 4.5 15.6 -0.2 8.6
Signatur
13.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex