Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kåre Neteland Holding As
Juridisk navn:  Kåre Neteland Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Dalavegen 84 Gamle Dalavegen 84 Fax:
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 916794894
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/27/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-33.04%
Egenkapital  
  
61.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 2.138.000 3.193.000 5.059.000
Egenkapital: 318.000 197.000 60.000
Regnskap for  Kåre Neteland Holding As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -43.000 -20.000 -42.000
Driftsresultat -43.000 -20.000 -42.000
Finansinntekter 2.409.000 3.500.000 5.101.000
Finanskostnader -229.000 -287.000 0
Finans 2.180.000 3.213.000 5.101.000
Resultat før skatt 2.138.000 3.193.000 5.059.000
Skattekostnad -17.000 -57.000 -14.000
Årsresultat 2.121.000 3.137.000 5.045.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.841.000 6.319.000 6.397.000
Sum omløpsmidler 3.241.000 6.961.000 5.266.000
Sum eiendeler 10.082.000 13.280.000 11.663.000
Sum opptjent egenkapital 303.000 182.000 45.000
Sum egenkapital 318.000 197.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 7.596.000 9.967.000 6.563.000
Sum kortsiktig gjeld 2.167.000 3.115.000 5.039.000
Sum gjeld og egenkapital 10.081.000 13.279.000 11.662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -20.000 -42.000
Driftskostnader -43.000 -20.000 -42.000
Driftsresultat -43.000 -20.000 -42.000
Finansinntekter 2.409.000 3.500.000 5.101.000
Finanskostnader -229.000 -287.000 0
Finans 2.180.000 3.213.000 5.101.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -3.000.000 -5.000.000
Årsresultat 2.121.000 3.137.000 5.045.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 8.000 65.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.841.000 6.311.000 6.332.000
Sum anleggsmidler 6.841.000 6.319.000 6.397.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 2.346.000 3.500.000 5.150.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 894.000 3.461.000 116.000
Sum omløpsmidler 3.241.000 6.961.000 5.266.000
Sum eiendeler 10.082.000 13.280.000 11.663.000
Sum opptjent egenkapital 303.000 182.000 45.000
Sum egenkapital 318.000 197.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 115.000 115.000 0
Sum langsiktig gjeld 7.596.000 9.967.000 6.563.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -3.000.000 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 43.000 0 28.000
Sum kortsiktig gjeld 2.167.000 3.115.000 5.039.000
Sum gjeld og egenkapital 10.081.000 13.279.000 11.662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.074.000 3.846.000 227.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.2 1
Likviditetsgrad 2 1.5 2.2 1
Soliditet 3.2 1.5 0.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.1
Gjeldsgrad 30.7 66.4 193.4
Total kapitalrentabilitet 23.5 26.2 43.4
Signatur
20.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex