Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kåten Og Gistimoen Vatningslag ANS
Juridisk navn:  Kåten Og Gistimoen Vatningslag ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Ole Johnny Retterås Fax:
2435 Braskereidfoss 2435 Braskereidfoss
Fylke: Kommune:
Innlandet Våler (Innlandet)
Org.nr: 985033374
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/1/2002
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Borg Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2008
Omsetning: 41.000
Resultat: 0
Egenkapital: 17.000
Regnskap for  Kåten Og Gistimoen Vatningslag ANS
Resultat 2008
Driftsinntekter 41.000
Driftskostnader -39.000
Driftsresultat 2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000
Sum omløpsmidler 74.000
Sum eiendeler 77.000
Sum opptjent egenkapital 17.000
Sum egenkapital 17.000
Sum langsiktig gjeld 35.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000
Sum gjeld og egenkapital 76.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 41.000
Varekostnad -20.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -19.000
Driftskostnader -39.000
Driftsresultat 2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 3.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 3.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 32.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 42.000
Sum omløpsmidler 74.000
Sum eiendeler 77.000
Sum opptjent egenkapital 17.000
Sum egenkapital 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 35.000
Leverandørgjeld 22.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000
Sum gjeld og egenkapital 76.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000
Likviditetsgrad 1 3.1
Likviditetsgrad 2 3.1
Soliditet 22.4
Resultatgrad 4.9
Rentedekningsgrad 0.7
Gjeldsgrad 3.5
Total kapitalrentabilitet 2.6
Signatur
10.09.2010
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.09.2010
PROKURA HVER FOR SEG:
OLE KRISTIAN BRUMOEN
OLE JOHNNY RETTERÅS
OLA CATO LIE
KÅRE MAGNE SÆTHER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2008
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex