Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
K-Foss Eiendom As
Juridisk navn:  K-Foss Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35985780
Lovisenbergveien 20 Lovisenbergveien 20 Fax: 35985701
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 930712124
Aksjekapital: 2.990.000 NOK
Etableringsdato: 5/31/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.66%
Resultat  
  
-2.2%
Egenkapital  
  
10.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.075.000 14.134.000 10.484.000 5.281.000 4.100.000
Resultat: 1.869.000 1.911.000 1.473.000 893.000 576.000
Egenkapital: 11.562.000 10.509.000 13.834.000 12.632.000 10.803.000
Regnskap for  K-Foss Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.075.000 14.134.000 10.484.000 5.281.000 4.100.000
Driftskostnader -11.027.000 -10.814.000 -7.016.000 -2.694.000 -1.420.000
Driftsresultat 4.048.000 3.321.000 3.467.000 2.587.000 2.681.000
Finansinntekter 1.000 601.000 117.000 229.000 3.000
Finanskostnader -2.180.000 -2.012.000 -2.111.000 -1.923.000 -2.108.000
Finans -2.179.000 -1.411.000 -1.994.000 -1.694.000 -2.105.000
Resultat før skatt 1.869.000 1.911.000 1.473.000 893.000 576.000
Skattekostnad -316.000 -245.000 -270.000 -66.000 -156.000
Årsresultat 1.553.000 1.666.000 1.202.000 827.000 421.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.127.000 73.083.000 67.486.000 63.658.000 58.873.000
Sum omløpsmidler 5.036.000 7.587.000 5.000.000 7.064.000 2.597.000
Sum eiendeler 78.163.000 80.670.000 72.486.000 70.722.000 61.470.000
Sum opptjent egenkapital 808.000 -245.000 3.080.000 1.877.000 1.051.000
Sum egenkapital 11.562.000 10.509.000 13.834.000 12.632.000 10.803.000
Sum langsiktig gjeld 64.864.000 63.869.000 57.635.000 53.279.000 49.869.000
Sum kortsiktig gjeld 1.736.000 6.292.000 1.017.000 4.813.000 799.000
Sum gjeld og egenkapital 78.162.000 80.670.000 72.486.000 70.723.000 61.471.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.768.000 8.780.000 3.754.000 1.721.000 2.911.000
Andre inntekter 6.307.000 5.354.000 6.730.000 3.559.000 1.189.000
Driftsinntekter 15.075.000 14.134.000 10.484.000 5.281.000 4.100.000
Varekostnad -8.400.000 -8.445.000 -5.156.000 -1.492.000 -332.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.079.000 -1.279.000 -890.000 -604.000 -409.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.548.000 -1.090.000 -970.000 -598.000 -679.000
Driftskostnader -11.027.000 -10.814.000 -7.016.000 -2.694.000 -1.420.000
Driftsresultat 4.048.000 3.321.000 3.467.000 2.587.000 2.681.000
Finansinntekter 1.000 601.000 117.000 229.000 3.000
Finanskostnader -2.180.000 -2.012.000 -2.111.000 -1.923.000 -2.108.000
Finans -2.179.000 -1.411.000 -1.994.000 -1.694.000 -2.105.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -4.990.000 0 0 0
Årsresultat 1.553.000 1.666.000 1.202.000 827.000 421.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 71.024.000 66.856.000 63.195.000 59.322.000 51.501.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 178.000 235.000 330.000 452.000 94.000
Sum varige driftsmidler 71.202.000 67.091.000 63.524.000 59.775.000 51.595.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.925.000 5.992.000 3.961.000 3.883.000 7.278.000
Sum anleggsmidler 73.127.000 73.083.000 67.486.000 63.658.000 58.873.000
Varebeholdning 2.777.000 5.276.000 2.641.000 2.453.000 0
Kundefordringer 598.000 1.101.000 1.559.000 1.240.000 879.000
Andre fordringer 0 611.000 334.000 3.024.000 754.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.661.000 598.000 466.000 347.000 964.000
Sum omløpsmidler 5.036.000 7.587.000 5.000.000 7.064.000 2.597.000
Sum eiendeler 78.163.000 80.670.000 72.486.000 70.722.000 61.470.000
Sum opptjent egenkapital 808.000 -245.000 3.080.000 1.877.000 1.051.000
Sum egenkapital 11.562.000 10.509.000 13.834.000 12.632.000 10.803.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.510.000 2.441.000 2.368.000 2.188.000 1.751.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 64.864.000 63.869.000 57.635.000 53.279.000 49.869.000
Leverandørgjeld 392.000 860.000 344.000 4.368.000 422.000
Betalbar skatt 218.000 172.000 90.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 384.000 21.000 61.000 0 55.000
Utbytte -500.000 -4.990.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 742.000 5.240.000 522.000 444.000 321.000
Sum kortsiktig gjeld 1.736.000 6.292.000 1.017.000 4.813.000 799.000
Sum gjeld og egenkapital 78.162.000 80.670.000 72.486.000 70.723.000 61.471.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.300.000 1.295.000 3.983.000 2.251.000 1.798.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.2 4.9 1.5 3.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.4 2.3 1.0 3.3
Soliditet 14.8 1 19.1 17.9 17.6
Resultatgrad 26.9 23.5 33.1 49.0 65.4
Rentedekningsgrad 1.9 1.7 1.6 1.5 1.3
Gjeldsgrad 5.8 6.7 4.2 4.6 4.7
Total kapitalrentabilitet 5.2 4.9 4.9 4.0 4.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex