KMS Arkitekter As
Juridisk navn:  KMS Arkitekter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41764431
Nedre Vei 8 Nedre Vei 8 Fax:
3183 Horten 3183 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 938984263
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/28/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.58%
Resultat  
  
-2.11%
Egenkapital  
  
-10.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.382.000 9.169.000 8.943.000 5.400.000 4.315.000
Resultat: 1.021.000 1.043.000 2.399.000 658.000 48.000
Egenkapital: 1.319.000 1.470.000 1.930.000 439.000 636.000
Regnskap for  KMS Arkitekter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.382.000 9.169.000 8.943.000 5.400.000 4.315.000
Driftskostnader -7.356.000 -8.121.000 -6.539.000 -4.736.000 -4.272.000
Driftsresultat 1.027.000 1.048.000 2.404.000 664.000 43.000
Finansinntekter 3.000 2.000 3.000 2.000 6.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -8.000 -7.000 -1.000
Finans -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000
Resultat før skatt 1.021.000 1.043.000 2.399.000 658.000 48.000
Skattekostnad -221.000 -253.000 -575.000 -156.000 0
Årsresultat 800.000 790.000 1.824.000 503.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 581.000 881.000 734.000 511.000 215.000
Sum omløpsmidler 2.460.000 2.393.000 3.093.000 1.511.000 1.439.000
Sum eiendeler 3.041.000 3.274.000 3.827.000 2.022.000 1.654.000
Sum opptjent egenkapital 1.214.000 1.365.000 1.825.000 334.000 531.000
Sum egenkapital 1.319.000 1.470.000 1.930.000 439.000 636.000
Sum langsiktig gjeld 202.000 125.000 178.000 197.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.519.000 1.679.000 1.719.000 1.387.000 1.018.000
Sum gjeld og egenkapital 3.040.000 3.274.000 3.827.000 2.023.000 1.654.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.372.000 9.248.000 8.610.000 5.350.000 4.315.000
Andre inntekter 10.000 -78.000 332.000 50.000 0
Driftsinntekter 8.382.000 9.169.000 8.943.000 5.400.000 4.315.000
Varekostnad -226.000 -469.000 -423.000 -523.000 -561.000
Lønninger -5.227.000 -5.915.000 -4.811.000 -3.156.000 -2.946.000
Avskrivning -251.000 -241.000 -176.000 -117.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.652.000 -1.496.000 -1.129.000 -940.000 -727.000
Driftskostnader -7.356.000 -8.121.000 -6.539.000 -4.736.000 -4.272.000
Driftsresultat 1.027.000 1.048.000 2.404.000 664.000 43.000
Finansinntekter 3.000 2.000 3.000 2.000 6.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -8.000 -7.000 -1.000
Finans -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 -700.000 0
Årsresultat 800.000 790.000 1.824.000 503.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 34.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 521.000 538.000 689.000 477.000 215.000
Sum varige driftsmidler 521.000 538.000 689.000 477.000 215.000
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 343.000 45.000 0 0
Sum anleggsmidler 581.000 881.000 734.000 511.000 215.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 944.000 1.519.000 1.351.000 620.000 505.000
Andre fordringer 80.000 75.000 75.000 66.000 95.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.436.000 799.000 1.667.000 824.000 840.000
Sum omløpsmidler 2.460.000 2.393.000 3.093.000 1.511.000 1.439.000
Sum eiendeler 3.041.000 3.274.000 3.827.000 2.022.000 1.654.000
Sum opptjent egenkapital 1.214.000 1.365.000 1.825.000 334.000 531.000
Sum egenkapital 1.319.000 1.470.000 1.930.000 439.000 636.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 26.000 19.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 202.000 125.000 178.000 197.000 0
Leverandørgjeld 84.000 67.000 123.000 14.000 0
Betalbar skatt 221.000 279.000 568.000 137.000 0
Skyldig offentlige avgifter 612.000 770.000 597.000 233.000 435.000
Utbytte -200.000 0 0 -700.000 0
Annen kortsiktig gjeld 402.000 563.000 432.000 303.000 583.000
Sum kortsiktig gjeld 1.519.000 1.679.000 1.719.000 1.387.000 1.018.000
Sum gjeld og egenkapital 3.040.000 3.274.000 3.827.000 2.023.000 1.654.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 941.000 714.000 1.374.000 124.000 421.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.8 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.8 1.1 1.5
Soliditet 43.4 44.9 50.4 21.7 38.5
Resultatgrad 12.3 11.4 26.9 12.3 1.0
Rentedekningsgrad 128.4 149.7 300.5 94.9 49.0
Gjeldsgrad 1.3 1.2 1 3.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 33.9 32.1 62.9 32.9 3.0
Signatur
18.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex