K Lund AS
Juridisk navn:  K Lund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73930000
Postboks 2433 Torgarden Tempevegen 15 Fax: 73930011
7005 Trondheim 7031 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 917810346
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 110
Etableringsdato: 12/11/1964
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.44%
Resultat  
  
-9.28%
Egenkapital  
  
5.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 158.462.000 148.880.000 161.920.000 128.905.000 173.841.000
Resultat: 14.132.000 15.578.000 17.641.000 11.681.000 14.709.000
Egenkapital: 54.936.000 52.144.000 52.002.000 45.470.000 43.391.000
Regnskap for  K Lund AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 158.462.000 148.880.000 161.920.000 128.905.000 173.841.000
Driftskostnader -145.762.000 -133.174.000 -149.116.000 -119.203.000 -160.541.000
Driftsresultat 12.699.000 15.705.000 12.804.000 9.702.000 13.300.000
Finansinntekter 5.257.000 4.574.000 5.232.000 2.642.000 2.098.000
Finanskostnader -3.824.000 -4.701.000 -394.000 -663.000 -689.000
Finans 1.433.000 -127.000 4.838.000 1.979.000 1.409.000
Resultat før skatt 14.132.000 15.578.000 17.641.000 11.681.000 14.709.000
Skattekostnad -2.340.000 -4.437.000 -3.109.000 -2.602.000 -3.822.000
Årsresultat 11.792.000 11.142.000 14.532.000 9.079.000 10.886.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.190.000 21.873.000 22.352.000 18.459.000 19.284.000
Sum omløpsmidler 81.024.000 74.196.000 88.918.000 61.099.000 67.441.000
Sum eiendeler 100.214.000 96.069.000 111.270.000 79.558.000 86.725.000
Sum opptjent egenkapital 51.926.000 49.134.000 48.992.000 42.460.000 0
Sum egenkapital 54.936.000 52.144.000 52.002.000 45.470.000 43.391.000
Sum langsiktig gjeld 2.504.000 5.042.000 6.077.000 3.006.000 6.163.000
Sum kortsiktig gjeld 42.774.000 38.882.000 53.191.000 31.083.000 37.172.000
Sum gjeld og egenkapital 100.214.000 96.068.000 111.270.000 79.559.000 86.726.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 158.462.000 148.880.000 161.920.000 128.905.000 173.841.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 158.462.000 148.880.000 161.920.000 128.905.000 173.841.000
Varekostnad -56.408.000 -48.078.000 -65.208.000 -44.133.000 -84.690.000
Lønninger -76.438.000 -72.381.000 -72.385.000 -63.590.000 -64.179.000
Avskrivning -696.000 -741.000 -954.000 -1.292.000 -1.356.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.220.000 -11.974.000 -10.569.000 -10.188.000 -10.316.000
Driftskostnader -145.762.000 -133.174.000 -149.116.000 -119.203.000 -160.541.000
Driftsresultat 12.699.000 15.705.000 12.804.000 9.702.000 13.300.000
Finansinntekter 5.257.000 4.574.000 5.232.000 2.642.000 2.098.000
Finanskostnader -3.824.000 -4.701.000 -394.000 -663.000 -689.000
Finans 1.433.000 -127.000 4.838.000 1.979.000 1.409.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -9.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -7.000.000 -7.500.000
Årsresultat 11.792.000 11.142.000 14.532.000 9.079.000 10.886.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.435.000 4.439.000 1.802.000 1.807.000 1.811.000
Maskiner anlegg 878.000 761.000 847.000 1.558.000 2.218.000
Driftsløsøre 201.000 378.000 444.000 567.000 793.000
Sum varige driftsmidler 5.514.000 5.578.000 3.093.000 3.932.000 4.822.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.676.000 16.295.000 19.259.000 14.527.000 14.462.000
Sum anleggsmidler 19.190.000 21.873.000 22.352.000 18.459.000 19.284.000
Varebeholdning 1.695.000 1.695.000 1.695.000 1.695.000 1.695.000
Kundefordringer 34.944.000 20.586.000 33.759.000 17.820.000 17.631.000
Andre fordringer 11.105.000 13.598.000 13.529.000 4.349.000 6.244.000
Sum investeringer 8.428.000 8.935.000 12.603.000 11.551.000 1.999.000
Kasse, bank 24.853.000 29.382.000 27.332.000 25.684.000 39.872.000
Sum omløpsmidler 81.024.000 74.196.000 88.918.000 61.099.000 67.441.000
Sum eiendeler 100.214.000 96.069.000 111.270.000 79.558.000 86.725.000
Sum opptjent egenkapital 51.926.000 49.134.000 48.992.000 42.460.000 0
Sum egenkapital 54.936.000 52.144.000 52.002.000 45.470.000 43.391.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.504.000 5.042.000 6.077.000 3.006.000 6.163.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.504.000 5.042.000 6.077.000 3.006.000 6.163.000
Leverandørgjeld 3.520.000 5.593.000 8.729.000 656.000 4.177.000
Betalbar skatt 4.113.000 5.472.000 0 5.734.000 3.896.000
Skyldig offentlige avgifter 12.231.000 10.452.000 11.910.000 10.028.000 7.898.000
Utbytte -9.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -7.000.000 -7.500.000
Annen kortsiktig gjeld 13.911.000 9.365.000 24.553.000 7.664.000 13.701.000
Sum kortsiktig gjeld 42.774.000 38.882.000 53.191.000 31.083.000 37.172.000
Sum gjeld og egenkapital 100.214.000 96.068.000 111.270.000 79.559.000 86.726.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.250.000 35.314.000 35.727.000 30.016.000 30.269.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 1.7 2.0 1.8
Likviditetsgrad 2 1.9 1.9 1.6 2.0 1.8
Soliditet 54.8 54.3 46.7 57.2 50.0
Resultatgrad 8 10.5 7.9 7.5 7.7
Rentedekningsgrad 3.3 3.3 32.5 18.6 22.3
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1.1 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 17.9 21.1 16.2 15.5 17.8
Signatur
09.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex