K Teige Invest As
Juridisk navn:  K Teige Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90281672
Skraneskogen 7 Skraneskogen 7 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 912864529
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 12/4/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vito Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2866.67%
Egenkapital  
  
2.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 178.000 6.000 99.000 851.000 486.000
Egenkapital: 7.258.000 7.079.000 7.073.000 6.974.000 6.123.000
Regnskap for  K Teige Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -15.000 -14.000 -14.000 -11.000
Driftsresultat -13.000 -15.000 -14.000 -14.000 -11.000
Finansinntekter 201.000 30.000 143.000 889.000 501.000
Finanskostnader -9.000 -8.000 -29.000 -23.000 -4.000
Finans 192.000 22.000 114.000 866.000 497.000
Resultat før skatt 178.000 6.000 99.000 851.000 486.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 178.000 6.000 99.000 851.000 486.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.970.000 7.880.000 7.880.000 7.880.000 7.880.000
Sum omløpsmidler 300.000 203.000 988.000 1.374.000 500.000
Sum eiendeler 8.270.000 8.083.000 8.868.000 9.254.000 8.380.000
Sum opptjent egenkapital 1.615.000 1.437.000 1.431.000 1.332.000 481.000
Sum egenkapital 7.258.000 7.079.000 7.073.000 6.974.000 6.123.000
Sum langsiktig gjeld 1.012.000 1.003.000 1.794.000 2.279.000 2.256.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 8.270.000 8.083.000 8.868.000 9.254.000 8.380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -15.000 -14.000 -14.000 -11.000
Driftskostnader -13.000 -15.000 -14.000 -14.000 -11.000
Driftsresultat -13.000 -15.000 -14.000 -14.000 -11.000
Finansinntekter 201.000 30.000 143.000 889.000 501.000
Finanskostnader -9.000 -8.000 -29.000 -23.000 -4.000
Finans 192.000 22.000 114.000 866.000 497.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 178.000 6.000 99.000 851.000 486.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.970.000 7.880.000 7.880.000 7.880.000 7.880.000
Sum anleggsmidler 7.970.000 7.880.000 7.880.000 7.880.000 7.880.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 24.000 1.200.000 0
Kasse, bank 300.000 203.000 964.000 174.000 500.000
Sum omløpsmidler 300.000 203.000 988.000 1.374.000 500.000
Sum eiendeler 8.270.000 8.083.000 8.868.000 9.254.000 8.380.000
Sum opptjent egenkapital 1.615.000 1.437.000 1.431.000 1.332.000 481.000
Sum egenkapital 7.258.000 7.079.000 7.073.000 6.974.000 6.123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.012.000 1.003.000 1.794.000 2.279.000 2.256.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 8.270.000 8.083.000 8.868.000 9.254.000 8.380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 300.000 203.000 988.000 1.374.000 500.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 87.8 87.6 79.8 75.4 73.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.4 -1.9 -0.5 38.0 122.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.3 0.2 1.5 9.5 5.8
Signatur
12.12.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex