Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kabb Produksjon AS
Juridisk navn:  Kabb Produksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69816981
Postboks 333 Skogveien 22 Fax: 69885766
1802 Askim 1831 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 831226102
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
13.16%
Egenkapital  
  
10.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Resultat: 43.000 38.000 36.000 38.000 32.000
Egenkapital: 450.000 407.000 369.000 333.000 295.000
Regnskap for  Kabb Produksjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Driftskostnader -72.000 -70.000 -69.000 -64.000 -65.000
Driftsresultat 42.000 44.000 45.000 50.000 49.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 -10.000 -13.000 -18.000
Finans 1.000 -6.000 -10.000 -13.000 -18.000
Resultat før skatt 43.000 38.000 36.000 38.000 32.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 43.000 38.000 36.000 38.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.100.000 1.133.000 1.166.000 1.199.000 1.232.000
Sum omløpsmidler 165.000 62.000 44.000 39.000 31.000
Sum eiendeler 1.265.000 1.195.000 1.210.000 1.238.000 1.263.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 157.000 119.000 83.000 45.000
Sum egenkapital 450.000 407.000 369.000 333.000 295.000
Sum langsiktig gjeld 500.000 500.000 592.000 905.000 785.000
Sum kortsiktig gjeld 315.000 288.000 250.000 0 183.000
Sum gjeld og egenkapital 1.265.000 1.195.000 1.211.000 1.238.000 1.263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Driftsinntekter 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -37.000 -36.000 -31.000 -32.000
Driftskostnader -72.000 -70.000 -69.000 -64.000 -65.000
Driftsresultat 42.000 44.000 45.000 50.000 49.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 -10.000 -13.000 -18.000
Finans 1.000 -6.000 -10.000 -13.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 43.000 38.000 36.000 38.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.100.000 1.133.000 1.166.000 1.199.000 1.232.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.100.000 1.133.000 1.166.000 1.199.000 1.232.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.100.000 1.133.000 1.166.000 1.199.000 1.232.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 23.000 22.000 21.000
Andre fordringer 27.000 25.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 138.000 37.000 21.000 17.000 11.000
Sum omløpsmidler 165.000 62.000 44.000 39.000 31.000
Sum eiendeler 1.265.000 1.195.000 1.210.000 1.238.000 1.263.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 157.000 119.000 83.000 45.000
Sum egenkapital 450.000 407.000 369.000 333.000 295.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 500.000 500.000 592.000 905.000 785.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 315.000 288.000 250.000 0 183.000
Sum kortsiktig gjeld 315.000 288.000 250.000 0 183.000
Sum gjeld og egenkapital 1.265.000 1.195.000 1.211.000 1.238.000 1.263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -150.000 -226.000 -206.000 39.000 -152.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.2 0 0.2
Soliditet 35.6 34.1 30.5 26.9 23.4
Resultatgrad 36.8 38.6 39.5 43.9 43.0
Rentedekningsgrad 7.3 4.5 3.8 2.7
Gjeldsgrad 1.8 1.9 2.3 2.7 3.3
Total kapitalrentabilitet 3.4 3.7 3.7 4 3.9
Signatur
13.04.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.04.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
INGVAR NEVLAND
INGER SYNNØVE SLANG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex