Kabisa Consulting As
Juridisk navn:  Kabisa Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikveien 190 Olsvikveien 190 Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912998231
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/5/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Veiby Akonto As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.54%
Resultat  
  
8.48%
Egenkapital  
  
55.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.630.000 2.492.000 2.736.000 2.709.000 2.790.000
Resultat: 1.126.000 1.038.000 1.037.000 1.022.000 1.644.000
Egenkapital: 697.000 447.000 288.000 300.000 34.000
Regnskap for  Kabisa Consulting As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.630.000 2.492.000 2.736.000 2.709.000 2.790.000
Driftskostnader -1.437.000 -1.280.000 -1.688.000 -1.684.000 -1.148.000
Driftsresultat 1.194.000 1.212.000 1.049.000 1.025.000 1.642.000
Finansinntekter 21.000 21.000 2.000 1.000 7.000
Finanskostnader -88.000 -195.000 -14.000 -4.000 -4.000
Finans -67.000 -174.000 -12.000 -3.000 3.000
Resultat før skatt 1.126.000 1.038.000 1.037.000 1.022.000 1.644.000
Skattekostnad -250.000 -280.000 -249.000 -257.000 -446.000
Årsresultat 876.000 758.000 789.000 765.000 1.199.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.772.000 677.000 949.000 851.000 263.000
Sum omløpsmidler 1.261.000 1.208.000 967.000 955.000 1.665.000
Sum eiendeler 3.033.000 1.885.000 1.916.000 1.806.000 1.928.000
Sum opptjent egenkapital 667.000 417.000 258.000 270.000 4.000
Sum egenkapital 697.000 447.000 288.000 300.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 1.105.000 222.000 299.000 371.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 1.231.000 1.216.000 1.328.000 1.135.000 1.881.000
Sum gjeld og egenkapital 3.033.000 1.885.000 1.915.000 1.806.000 1.929.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.483.000 2.492.000 2.736.000 2.683.000 2.790.000
Andre inntekter 147.000 0 0 26.000 0
Driftsinntekter 2.630.000 2.492.000 2.736.000 2.709.000 2.790.000
Varekostnad 0 0 -4.000 0 0
Lønninger -966.000 -870.000 -1.161.000 -1.129.000 -752.000
Avskrivning -77.000 -112.000 -112.000 -69.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -394.000 -298.000 -411.000 -486.000 -361.000
Driftskostnader -1.437.000 -1.280.000 -1.688.000 -1.684.000 -1.148.000
Driftsresultat 1.194.000 1.212.000 1.049.000 1.025.000 1.642.000
Finansinntekter 21.000 21.000 2.000 1.000 7.000
Finanskostnader -88.000 -195.000 -14.000 -4.000 -4.000
Finans -67.000 -174.000 -12.000 -3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -625.000 -600.000 -800.000 -500.000 -1.195.000
Årsresultat 876.000 758.000 789.000 765.000 1.199.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.472.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 327.000 439.000 551.000 263.000
Sum varige driftsmidler 1.472.000 327.000 439.000 551.000 263.000
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 350.000 510.000 300.000 0
Sum anleggsmidler 1.772.000 677.000 949.000 851.000 263.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 469.000 489.000 497.000 530.000 630.000
Andre fordringer 625.000 353.000 256.000 2.000 255.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 166.000 367.000 214.000 423.000 781.000
Sum omløpsmidler 1.261.000 1.208.000 967.000 955.000 1.665.000
Sum eiendeler 3.033.000 1.885.000 1.916.000 1.806.000 1.928.000
Sum opptjent egenkapital 667.000 417.000 258.000 270.000 4.000
Sum egenkapital 697.000 447.000 288.000 300.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 19.000 32.000 42.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.105.000 222.000 299.000 371.000 14.000
Leverandørgjeld 11.000 20.000 17.000 0 11.000
Betalbar skatt 243.000 292.000 259.000 228.000 432.000
Skyldig offentlige avgifter 156.000 177.000 145.000 194.000 176.000
Utbytte -625.000 -600.000 -800.000 -500.000 -1.195.000
Annen kortsiktig gjeld 196.000 127.000 108.000 150.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 1.231.000 1.216.000 1.328.000 1.135.000 1.881.000
Sum gjeld og egenkapital 3.033.000 1.885.000 1.915.000 1.806.000 1.929.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 -8.000 -361.000 -180.000 -216.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.7 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1 1 0.7 0.8 0.9
Soliditet 2 23.7 1 16.6 1.8
Resultatgrad 45.4 48.6 38.3 37.8 58.9
Rentedekningsgrad 13.6 6.2 74.9 256.3 412.3
Gjeldsgrad 3.4 3.2 5.6 5 55.7
Total kapitalrentabilitet 40.1 65.4 54.9 56.8 85.5
Signatur
25.12.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex