Kad-Invest AS
Juridisk navn:  Kad-Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67158126
Lønnåsen 37A Lønnåsen 37A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 989192930
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: cocos as
Utvikling:
Omsetning  
  
469.44%
Resultat  
  
181.7%
Egenkapital  
  
49.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 820.000 144.000 839.000 1.886.000 1.891.000
Resultat: 893.000 317.000 592.000 1.393.000 1.502.000
Egenkapital: 541.000 363.000 176.000 2.760.000 2.222.000
Regnskap for  Kad-Invest AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 820.000 144.000 839.000 1.886.000 1.891.000
Driftskostnader -23.000 -46.000 -383.000 -648.000 -489.000
Driftsresultat 797.000 98.000 456.000 1.238.000 1.401.000
Finansinntekter 96.000 222.000 137.000 155.000 102.000
Finanskostnader 0 -3.000 -1.000 0 0
Finans 96.000 219.000 136.000 155.000 102.000
Resultat før skatt 893.000 317.000 592.000 1.393.000 1.502.000
Skattekostnad -215.000 -29.000 -146.000 -354.000 -421.000
Årsresultat 678.000 287.000 446.000 1.038.000 1.082.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
Sum omløpsmidler 1.449.000 397.000 409.000 3.284.000 2.772.000
Sum eiendeler 1.495.000 443.000 455.000 3.330.000 2.818.000
Sum opptjent egenkapital 431.000 254.000 66.000 2.650.000 0
Sum egenkapital 541.000 363.000 176.000 2.760.000 2.222.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 953.000 80.000 279.000 570.000 596.000
Sum gjeld og egenkapital 1.494.000 444.000 455.000 3.330.000 2.818.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 820.000 144.000 839.000 1.886.000 1.891.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 820.000 144.000 839.000 1.886.000 1.891.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 -312.000 -595.000 -450.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -45.000 -71.000 -53.000 -39.000
Driftskostnader -23.000 -46.000 -383.000 -648.000 -489.000
Driftsresultat 797.000 98.000 456.000 1.238.000 1.401.000
Finansinntekter 96.000 222.000 137.000 155.000 102.000
Finanskostnader 0 -3.000 -1.000 0 0
Finans 96.000 219.000 136.000 155.000 102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -100.000 -400.000 0 -2.500.000
Årsresultat 678.000 287.000 446.000 1.038.000 1.082.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
Sum anleggsmidler 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 -2.000 227.000 92.000
Andre fordringer 26.000 0 401.000 2.054.000 2.015.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.422.000 397.000 10.000 1.003.000 665.000
Sum omløpsmidler 1.449.000 397.000 409.000 3.284.000 2.772.000
Sum eiendeler 1.495.000 443.000 455.000 3.330.000 2.818.000
Sum opptjent egenkapital 431.000 254.000 66.000 2.650.000 0
Sum egenkapital 541.000 363.000 176.000 2.760.000 2.222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 4.000 7.000 3.000 0
Betalbar skatt 215.000 29.000 146.000 354.000 421.000
Skyldig offentlige avgifter 238.000 36.000 36.000 152.000 106.000
Utbytte -500.000 -100.000 -400.000 0 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 0 11.000 90.000 60.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 953.000 80.000 279.000 570.000 596.000
Sum gjeld og egenkapital 1.494.000 444.000 455.000 3.330.000 2.818.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 496.000 317.000 130.000 2.714.000 2.176.000
Likviditetsgrad 1 1.5 5 1.5 5.8 4.7
Likviditetsgrad 2 1.5 5 1.5 5.8 4.7
Soliditet 36.2 81.9 38.7 82.9 78.9
Resultatgrad 97.2 68.1 54.4 65.6 74.1
Rentedekningsgrad 32.7 593.0
Gjeldsgrad 1.8 0.2 1.6 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 59.8 72.2 130.3 41.8 53.3
Signatur
11.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex