Kada Regnskap As
Juridisk navn:  Kada Regnskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46814154
Postboks 176 Sorenskriverveien 9 Fax: 78430381
9502 Alta 9513 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 950664193
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/16/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.01%
Resultat  
  
15.54%
Egenkapital  
  
28.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.278.000 2.109.000 1.960.000 1.586.000 1.388.000
Resultat: 171.000 148.000 67.000 206.000 21.000
Egenkapital: 610.000 476.000 342.000 276.000 70.000
Regnskap for  Kada Regnskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.278.000 2.109.000 1.960.000 1.586.000 1.388.000
Driftskostnader -2.112.000 -1.963.000 -1.897.000 -1.380.000 -1.367.000
Driftsresultat 166.000 147.000 63.000 205.000 22.000
Finansinntekter 5.000 2.000 4.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 5.000 2.000 4.000 1.000 -1.000
Resultat før skatt 171.000 148.000 67.000 206.000 21.000
Skattekostnad -37.000 -14.000 0 0 0
Årsresultat 134.000 134.000 67.000 206.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.087.000 849.000 536.000 515.000 243.000
Sum eiendeler 1.087.000 849.000 536.000 515.000 243.000
Sum opptjent egenkapital 510.000 376.000 242.000 176.000 -30.000
Sum egenkapital 610.000 476.000 342.000 276.000 70.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 477.000 372.000 194.000 240.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 1.087.000 848.000 536.000 516.000 243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.278.000 2.109.000 1.960.000 1.586.000 1.388.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.278.000 2.109.000 1.960.000 1.586.000 1.388.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.608.000 -1.358.000 -1.304.000 -974.000 -942.000
Avskrivning 0 0 0 0 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -504.000 -605.000 -593.000 -406.000 -416.000
Driftskostnader -2.112.000 -1.963.000 -1.897.000 -1.380.000 -1.367.000
Driftsresultat 166.000 147.000 63.000 205.000 22.000
Finansinntekter 5.000 2.000 4.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 5.000 2.000 4.000 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 134.000 134.000 67.000 206.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 109.000 90.000 85.000 75.000
Andre fordringer 46.000 41.000 56.000 59.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 999.000 699.000 391.000 372.000 114.000
Sum omløpsmidler 1.087.000 849.000 536.000 515.000 243.000
Sum eiendeler 1.087.000 849.000 536.000 515.000 243.000
Sum opptjent egenkapital 510.000 376.000 242.000 176.000 -30.000
Sum egenkapital 610.000 476.000 342.000 276.000 70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 5.000 18.000 70.000 28.000
Betalbar skatt 37.000 14.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 40.000 29.000 29.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 408.000 313.000 147.000 140.000 133.000
Sum kortsiktig gjeld 477.000 372.000 194.000 240.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 1.087.000 848.000 536.000 516.000 243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 610.000 477.000 342.000 275.000 70.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.3 2.8 2.1 1.4
Likviditetsgrad 2 2.3 2.3 2.8 2.1 1.5
Soliditet 56.1 56.1 63.8 53.5 28.8
Resultatgrad 7.3 7 3.2 12.9 1.6
Rentedekningsgrad 2 22.0
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.6 0.9 2.5
Total kapitalrentabilitet 15.7 17.6 12.5 40.1 9.1
Signatur
23.08.2016
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex