Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kal Marine As
Juridisk navn:  Kal Marine As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75756320
C/O Gildeskål Forskningsstasjon As C/O Gildeskål Forskningsstasjon As Fax: 75757631
8140 Inndyr 8140 Inndyr
Fylke: Kommune:
Nordland Gildeskål
Org.nr: 984397429
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/8/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-500%
Egenkapital  
  
0.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -8.000 2.000 -263.000 -6.000 9.000
Egenkapital: 516.000 513.000 404.000 366.000 372.000
Regnskap for  Kal Marine As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 2.000 -263.000 -6.000 -10.000
Driftsresultat -8.000 2.000 -264.000 -6.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 19.000
Resultat før skatt -8.000 2.000 -263.000 -6.000 9.000
Skattekostnad 2.000 0 68.000 0 0
Årsresultat -6.000 2.000 -196.000 -6.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 146.000 0 0
Sum omløpsmidler 522.000 521.000 372.000 372.000 372.000
Sum eiendeler 522.000 521.000 518.000 372.000 372.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 3.000 9.000
Sum egenkapital 516.000 513.000 404.000 366.000 372.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 8.000 10.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 105.000 6.000 0
Sum gjeld og egenkapital 522.000 521.000 519.000 372.000 372.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 2.000 -261.000 -6.000 -10.000
Driftskostnader -8.000 2.000 -263.000 -6.000 -10.000
Driftsresultat -8.000 2.000 -264.000 -6.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 19.000
Konsernbidrag 0 -7.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 2.000 -196.000 -6.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 146.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 146.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 146.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 17.000 17.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 522.000 521.000 355.000 355.000 355.000
Sum omløpsmidler 522.000 521.000 372.000 372.000 372.000
Sum eiendeler 522.000 521.000 518.000 372.000 372.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 3.000 9.000
Sum egenkapital 516.000 513.000 404.000 366.000 372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 8.000 10.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 8.000 10.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 105.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 105.000 6.000 0
Sum gjeld og egenkapital 522.000 521.000 519.000 372.000 372.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 522.000 521.000 267.000 366.000 372.000
Likviditetsgrad 1 3.5 62.0
Likviditetsgrad 2 0 0 3.5 62.1 0.0
Soliditet 98.9 98.5 77.8 98.4 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.3 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.3 0.4 -50.9 -1.6 2.4
Signatur
27.11.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex