Kaldheims Bildeler AS
Juridisk navn:  Kaldheims Bildeler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52766650
Steinsland Industriområde Steinsland Industriområde Fax: 52767051
5585 Sandeid 5585 Sandeid
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 942926626
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 3/5/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.02%
Resultat  
  
-28.92%
Egenkapital  
  
-7.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.157.000 11.272.000 10.340.000 9.646.000 10.107.000
Resultat: 919.000 1.293.000 1.238.000 924.000 1.510.000
Egenkapital: 2.205.000 2.389.000 2.348.000 2.434.000 2.472.000
Regnskap for  Kaldheims Bildeler AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.157.000 11.272.000 10.340.000 9.646.000 10.107.000
Driftskostnader -10.234.000 -9.978.000 -9.103.000 -8.713.000 -8.598.000
Driftsresultat 923.000 1.295.000 1.237.000 933.000 1.508.000
Finansinntekter 5.000 0 2.000 6.000 6.000
Finanskostnader -8.000 -3.000 0 -15.000 -3.000
Finans -3.000 -3.000 2.000 -9.000 3.000
Resultat før skatt 919.000 1.293.000 1.238.000 924.000 1.510.000
Skattekostnad -202.000 -352.000 -324.000 -263.000 -410.000
Årsresultat 717.000 941.000 914.000 662.000 1.100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000 122.000 211.000 299.000 389.000
Sum omløpsmidler 3.658.000 4.112.000 3.611.000 3.276.000 3.396.000
Sum eiendeler 3.733.000 4.234.000 3.822.000 3.575.000 3.785.000
Sum opptjent egenkapital 2.100.000 2.284.000 2.243.000 2.329.000 2.367.000
Sum egenkapital 2.205.000 2.389.000 2.348.000 2.434.000 2.472.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.527.000 1.845.000 1.474.000 1.140.000 1.312.000
Sum gjeld og egenkapital 3.732.000 4.234.000 3.822.000 3.574.000 3.784.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.057.000 11.194.000 10.339.000 9.619.000 10.060.000
Andre inntekter 99.000 78.000 1.000 27.000 46.000
Driftsinntekter 11.157.000 11.272.000 10.340.000 9.646.000 10.107.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.647.000 -3.145.000 -3.036.000 -2.582.000 -2.605.000
Avskrivning -67.000 -89.000 -115.000 -112.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.039.000 -3.109.000 -2.588.000 -2.623.000 -2.318.000
Driftskostnader -10.234.000 -9.978.000 -9.103.000 -8.713.000 -8.598.000
Driftsresultat 923.000 1.295.000 1.237.000 933.000 1.508.000
Finansinntekter 5.000 0 2.000 6.000 6.000
Finanskostnader -8.000 -3.000 0 -15.000 -3.000
Finans -3.000 -3.000 2.000 -9.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.100.000
Årsresultat 717.000 941.000 914.000 662.000 1.100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 0 0 0 0
Fast eiendom 9.000 29.000 52.000 74.000 99.000
Maskiner anlegg 0 0 8.000 38.000 69.000
Driftsløsøre 46.000 94.000 152.000 186.000 207.000
Sum varige driftsmidler 55.000 122.000 211.000 299.000 375.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 14.000
Sum anleggsmidler 75.000 122.000 211.000 299.000 389.000
Varebeholdning 2.632.000 2.446.000 2.558.000 2.569.000 2.469.000
Kundefordringer 204.000 709.000 584.000 316.000 357.000
Andre fordringer 254.000 329.000 186.000 138.000 152.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 568.000 629.000 283.000 253.000 418.000
Sum omløpsmidler 3.658.000 4.112.000 3.611.000 3.276.000 3.396.000
Sum eiendeler 3.733.000 4.234.000 3.822.000 3.575.000 3.785.000
Sum opptjent egenkapital 2.100.000 2.284.000 2.243.000 2.329.000 2.367.000
Sum egenkapital 2.205.000 2.389.000 2.348.000 2.434.000 2.472.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 509.000 614.000 415.000 257.000 322.000
Betalbar skatt 222.000 352.000 324.000 263.000 413.000
Skyldig offentlige avgifter 415.000 515.000 384.000 322.000 299.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.100.000
Annen kortsiktig gjeld 381.000 365.000 350.000 298.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 1.527.000 1.845.000 1.474.000 1.140.000 1.312.000
Sum gjeld og egenkapital 3.732.000 4.234.000 3.822.000 3.574.000 3.784.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.131.000 2.267.000 2.137.000 2.136.000 2.084.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 2.4 2.9 2.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.7 0.7 0.8
Soliditet 59.1 56.4 61.4 68.1 65.3
Resultatgrad 8.3 11.5 1 9.7 14.9
Rentedekningsgrad 115.4 431.7 62.6 504.7
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.6 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 24.9 30.6 32.4 26.3 40.0
Signatur
28.02.2007
INGER KALDHEIM
LEIV MAGNE LARSEN
PER KALDHEIM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex