Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kalma Interiør As
Juridisk navn:  Kalma Interiør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32881990
Postboks 794 Nedre Eikervei 14 Fax: 92095400
3002 Drammen 3045 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 850382972
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 12/28/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Sant Revisjon AS
Regnskapsfører: Dmc Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.29%
Resultat  
  
-182.88%
Egenkapital  
  
-32.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.422.000 23.262.000 24.933.000 27.114.000 32.291.000
Resultat: -1.830.000 2.208.000 5.197.000 6.016.000 7.528.000
Egenkapital: 5.365.000 7.992.000 7.999.000 4.802.000 6.295.000
Regnskap for  Kalma Interiør As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.422.000 23.262.000 24.933.000 27.114.000 32.291.000
Driftskostnader -26.684.000 -20.905.000 -19.606.000 -21.190.000 -24.695.000
Driftsresultat -1.262.000 2.358.000 5.329.000 5.924.000 7.596.000
Finansinntekter 44.000 77.000 177.000 455.000 462.000
Finanskostnader -612.000 -227.000 -308.000 -362.000 -531.000
Finans -568.000 -150.000 -131.000 93.000 -69.000
Resultat før skatt -1.830.000 2.208.000 5.197.000 6.016.000 7.528.000
Skattekostnad 402.000 -515.000 -1.250.000 -1.509.000 -2.054.000
Årsresultat -1.428.000 1.693.000 3.947.000 4.507.000 5.474.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.914.000 1.247.000 1.456.000 838.000 1.115.000
Sum omløpsmidler 12.551.000 11.984.000 11.921.000 14.258.000 13.064.000
Sum eiendeler 15.465.000 13.231.000 13.377.000 15.096.000 14.179.000
Sum opptjent egenkapital 5.165.000 7.792.000 7.799.000 4.602.000 6.095.000
Sum egenkapital 5.365.000 7.992.000 7.999.000 4.802.000 6.295.000
Sum langsiktig gjeld 1.958.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.142.000 5.239.000 5.378.000 10.294.000 7.885.000
Sum gjeld og egenkapital 15.465.000 13.231.000 13.377.000 15.096.000 14.180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.422.000 23.262.000 24.933.000 27.114.000 32.261.000
Andre inntekter 0 0 0 0 30.000
Driftsinntekter 25.422.000 23.262.000 24.933.000 27.114.000 32.291.000
Varekostnad -10.293.000 -8.763.000 -10.072.000 -11.676.000 -14.183.000
Lønninger -7.946.000 -5.154.000 -5.047.000 -5.088.000 -4.528.000
Avskrivning -454.000 -285.000 -226.000 -201.000 -149.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.991.000 -6.703.000 -4.261.000 -4.225.000 -5.835.000
Driftskostnader -26.684.000 -20.905.000 -19.606.000 -21.190.000 -24.695.000
Driftsresultat -1.262.000 2.358.000 5.329.000 5.924.000 7.596.000
Finansinntekter 44.000 77.000 177.000 455.000 462.000
Finanskostnader -612.000 -227.000 -308.000 -362.000 -531.000
Finans -568.000 -150.000 -131.000 93.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.700.000 -750.000 -6.000.000 0
Årsresultat -1.428.000 1.693.000 3.947.000 4.507.000 5.474.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.092.000 150.000 74.000 109.000 243.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.759.000 1.035.000 1.320.000 666.000 808.000
Sum varige driftsmidler 1.759.000 1.035.000 1.320.000 666.000 808.000
Sum finansielle anleggsmidler 63.000 63.000 63.000 63.000 65.000
Sum anleggsmidler 2.914.000 1.247.000 1.456.000 838.000 1.115.000
Varebeholdning 9.015.000 8.873.000 7.193.000 8.500.000 6.267.000
Kundefordringer 2.177.000 1.897.000 2.116.000 4.309.000 5.535.000
Andre fordringer 847.000 723.000 455.000 339.000 621.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 511.000 491.000 2.135.000 1.100.000 641.000
Sum omløpsmidler 12.551.000 11.984.000 11.921.000 14.258.000 13.064.000
Sum eiendeler 15.465.000 13.231.000 13.377.000 15.096.000 14.179.000
Sum opptjent egenkapital 5.165.000 7.792.000 7.799.000 4.602.000 6.095.000
Sum egenkapital 5.365.000 7.992.000 7.999.000 4.802.000 6.295.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 12.000 0 0 2.893.000
Sum langsiktig gjeld 1.958.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.031.000 1.317.000 1.633.000 1.803.000 1.612.000
Betalbar skatt 0 591.000 1.215.000 1.374.000 2.053.000
Skyldig offentlige avgifter 1.577.000 1.002.000 1.191.000 318.000 557.000
Utbytte 0 -1.700.000 -750.000 -6.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 4.534.000 617.000 589.000 799.000 769.000
Sum kortsiktig gjeld 8.142.000 5.239.000 5.378.000 10.294.000 7.885.000
Sum gjeld og egenkapital 15.465.000 13.231.000 13.377.000 15.096.000 14.180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.409.000 6.745.000 6.543.000 3.964.000 5.179.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.3 2.2 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.9 0.6 0.9
Soliditet 34.7 60.4 59.8 31.8 44.4
Resultatgrad 10.1 21.4 21.8 23.5
Rentedekningsgrad -2.1 10.4 17.3 16.4 15.2
Gjeldsgrad 1.9 0.7 0.7 2.1 1.3
Total kapitalrentabilitet -7.9 18.4 41.2 42.3 56.8
Signatur
27.08.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex