Kalo Båt Og Bilferie As
Juridisk navn:  Kalo Båt Og Bilferie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mjømna 257 Mjømna 257 Fax:
5978 Mjømna 5978 Mjømna
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 914633575
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/6/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Knarvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
166.3%
Resultat  
  
307.22%
Egenkapital  
  
44.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 980.000 368.000 133.000 74.000 0
Resultat: 201.000 -97.000 -53.000 -368.000 -34.000
Egenkapital: -251.000 -452.000 -355.000 -302.000 66.000
Regnskap for  Kalo Båt Og Bilferie As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 980.000 368.000 133.000 74.000 0
Driftskostnader -699.000 -411.000 -149.000 -428.000 -34.000
Driftsresultat 281.000 -43.000 -17.000 -354.000 -34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -80.000 -54.000 -36.000 -14.000 0
Finans -80.000 -54.000 -36.000 -14.000 0
Resultat før skatt 201.000 -97.000 -53.000 -368.000 -34.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 201.000 -97.000 -53.000 -368.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.811.000 1.227.000 644.000 133.000 0
Sum omløpsmidler 150.000 291.000 58.000 323.000 88.000
Sum eiendeler 1.961.000 1.518.000 702.000 456.000 88.000
Sum opptjent egenkapital -351.000 -552.000 -455.000 -402.000 -34.000
Sum egenkapital -251.000 -452.000 -355.000 -302.000 66.000
Sum langsiktig gjeld 1.173.000 1.230.000 584.000 584.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.039.000 739.000 473.000 174.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 1.961.000 1.517.000 702.000 456.000 89.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 518.000 172.000 42.000 0 0
Andre inntekter 462.000 195.000 90.000 74.000 0
Driftsinntekter 980.000 368.000 133.000 74.000 0
Varekostnad -45.000 -26.000 -1.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -115.000 -77.000 -38.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -539.000 -308.000 -110.000 -428.000 -34.000
Driftskostnader -699.000 -411.000 -149.000 -428.000 -34.000
Driftsresultat 281.000 -43.000 -17.000 -354.000 -34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -80.000 -54.000 -36.000 -14.000 0
Finans -80.000 -54.000 -36.000 -14.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 201.000 -97.000 -53.000 -368.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 31.000 0 0 0
Fast eiendom 1.722.000 1.160.000 596.000 133.000 0
Maskiner anlegg 58.000 36.000 48.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.780.000 1.196.000 644.000 133.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.811.000 1.227.000 644.000 133.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 2.000 1.000 12.000 0
Andre fordringer 5.000 1.000 0 31.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 133.000 288.000 57.000 280.000 88.000
Sum omløpsmidler 150.000 291.000 58.000 323.000 88.000
Sum eiendeler 1.961.000 1.518.000 702.000 456.000 88.000
Sum opptjent egenkapital -351.000 -552.000 -455.000 -402.000 -34.000
Sum egenkapital -251.000 -452.000 -355.000 -302.000 66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.173.000 1.230.000 584.000 584.000 0
Leverandørgjeld 183.000 96.000 43.000 172.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -37.000 -29.000 -22.000 0 -6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 892.000 673.000 451.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.039.000 739.000 473.000 174.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 1.961.000 1.517.000 702.000 456.000 89.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -889.000 -448.000 -415.000 149.000 65.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 0.1 1.9 3.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 0.1 1.9 3.9
Soliditet -12.8 -29.8 -50.6 -66.2 74.2
Resultatgrad 28.7 -11.7 -12.8 -478.4
Rentedekningsgrad 3.5 -0.8 -0.5 -25.3
Gjeldsgrad -8.8 -4.4 -2.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 14.3 -2.8 -2.4 -77.6 -38.2
Signatur
19.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex