Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kalsøy Fiskeri As
Juridisk navn:  Kalsøy Fiskeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tinghaugen 90 Tinghaugen 90 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 919084448
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/9/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsfokus Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
215.65%
Resultat  
  
-14.08%
Egenkapital  
  
71.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 827.000 262.000
Resultat: 122.000 142.000
Egenkapital: 231.000 135.000
Regnskap for  Kalsøy Fiskeri As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 827.000 262.000
Driftskostnader -624.000 -120.000
Driftsresultat 203.000 142.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -82.000 0
Finans -81.000 0
Resultat før skatt 122.000 142.000
Skattekostnad -25.000 -31.000
Årsresultat 96.000 111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.097.000 2.027.000
Sum omløpsmidler 709.000 741.000
Sum eiendeler 3.806.000 2.768.000
Sum opptjent egenkapital 201.000 105.000
Sum egenkapital 231.000 135.000
Sum langsiktig gjeld 1.532.000 1.831.000
Sum kortsiktig gjeld 2.042.000 802.000
Sum gjeld og egenkapital 3.805.000 2.768.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 781.000 248.000
Andre inntekter 46.000 14.000
Driftsinntekter 827.000 262.000
Varekostnad -46.000 -14.000
Lønninger -273.000 0
Avskrivning -208.000 -46.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -97.000 -60.000
Driftskostnader -624.000 -120.000
Driftsresultat 203.000 142.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -82.000 0
Finans -81.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 96.000 111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 1.250.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 1.847.000 2.027.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.097.000 2.027.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 253.000 500.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 456.000 241.000
Sum omløpsmidler 709.000 741.000
Sum eiendeler 3.806.000 2.768.000
Sum opptjent egenkapital 201.000 105.000
Sum egenkapital 231.000 135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 57.000 31.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.532.000 1.831.000
Leverandørgjeld 12.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 80.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.950.000 802.000
Sum kortsiktig gjeld 2.042.000 802.000
Sum gjeld og egenkapital 3.805.000 2.768.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.333.000 -61.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.9
Soliditet 6.1 4.9
Resultatgrad 24.5 54.2
Rentedekningsgrad 2.5
Gjeldsgrad 15.5 19.5
Total kapitalrentabilitet 5.4 5.1
Signatur
07.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex