Kalvenes Handels-Senter AS
Juridisk navn:  Kalvenes Handels-Senter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180200
C/O Svein Arne Kalvenes Nordre Eidsbøen 40 Storebø Fax: 56180414
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 977098580
Aksjekapital: 162.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ici Revisjon As
Regnskapsfører: Primo Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.48%
Resultat  
  
77.89%
Egenkapital  
  
10.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.036.000 3.378.000 2.665.000 2.696.000 2.470.000
Resultat: 724.000 407.000 79.000 -85.000 479.000
Egenkapital: 5.941.000 5.376.000 5.004.000 4.967.000 4.937.000
Regnskap for  Kalvenes Handels-Senter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.036.000 3.378.000 2.665.000 2.696.000 2.470.000
Driftskostnader -2.633.000 -2.427.000 -1.726.000 -2.252.000 -1.659.000
Driftsresultat 1.403.000 951.000 939.000 444.000 812.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 177.000
Finanskostnader -678.000 -545.000 -861.000 -531.000 -510.000
Finans -678.000 -545.000 -860.000 -530.000 -333.000
Resultat før skatt 724.000 407.000 79.000 -85.000 479.000
Skattekostnad -159.000 -35.000 -42.000 88.000 28.000
Årsresultat 565.000 372.000 38.000 3.000 507.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.542.000 24.685.000 25.567.000 25.450.000 22.359.000
Sum omløpsmidler 485.000 343.000 165.000 496.000 3.046.000
Sum eiendeler 28.027.000 25.028.000 25.732.000 25.946.000 25.405.000
Sum opptjent egenkapital 4.046.000 3.481.000 3.109.000 3.072.000 3.042.000
Sum egenkapital 5.941.000 5.376.000 5.004.000 4.967.000 4.937.000
Sum langsiktig gjeld 21.315.000 18.930.000 19.994.000 20.788.000 20.035.000
Sum kortsiktig gjeld 772.000 722.000 734.000 191.000 434.000
Sum gjeld og egenkapital 28.028.000 25.028.000 25.732.000 25.946.000 25.406.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.339.000 924.000 0 0 53.000
Andre inntekter 2.697.000 2.454.000 2.665.000 2.696.000 2.418.000
Driftsinntekter 4.036.000 3.378.000 2.665.000 2.696.000 2.470.000
Varekostnad -350.000 -332.000 0 0 0
Lønninger -634.000 -670.000 -645.000 -606.000 -560.000
Avskrivning -507.000 -557.000 -526.000 -491.000 -413.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.142.000 -868.000 -555.000 -1.155.000 -686.000
Driftskostnader -2.633.000 -2.427.000 -1.726.000 -2.252.000 -1.659.000
Driftsresultat 1.403.000 951.000 939.000 444.000 812.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 177.000
Finanskostnader -678.000 -545.000 -861.000 -531.000 -510.000
Finans -678.000 -545.000 -860.000 -530.000 -333.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 565.000 372.000 38.000 3.000 507.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 26.323.000 23.384.000 23.778.000 24.655.000 21.584.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.219.000 1.301.000 1.383.000 222.000 203.000
Sum varige driftsmidler 27.542.000 24.685.000 25.161.000 24.877.000 21.787.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 406.000 573.000 573.000
Sum anleggsmidler 27.542.000 24.685.000 25.567.000 25.450.000 22.359.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 153.000 111.000 90.000 124.000 52.000
Andre fordringer 64.000 49.000 9.000 14.000 6.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000
Kasse, bank 267.000 182.000 65.000 357.000 2.979.000
Sum omløpsmidler 485.000 343.000 165.000 496.000 3.046.000
Sum eiendeler 28.027.000 25.028.000 25.732.000 25.946.000 25.405.000
Sum opptjent egenkapital 4.046.000 3.481.000 3.109.000 3.072.000 3.042.000
Sum egenkapital 5.941.000 5.376.000 5.004.000 4.967.000 4.937.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.373.000 1.408.000 1.519.000 1.625.000 1.729.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.315.000 18.930.000 19.994.000 20.788.000 20.035.000
Leverandørgjeld 274.000 322.000 147.000 13.000 110.000
Betalbar skatt 194.000 146.000 85.000 -11.000 161.000
Skyldig offentlige avgifter 167.000 155.000 152.000 82.000 97.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 137.000 100.000 350.000 107.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 772.000 722.000 734.000 191.000 434.000
Sum gjeld og egenkapital 28.028.000 25.028.000 25.732.000 25.946.000 25.406.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -287.000 -379.000 -569.000 305.000 2.612.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.2 2.6 7.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.2 2.6 7.1
Soliditet 21.2 21.5 19.4 19.1 19.4
Resultatgrad 34.8 28.2 35.2 16.5 32.9
Rentedekningsgrad 2.1 1.7 1.1 0.8 1.9
Gjeldsgrad 3.7 3.7 4.1 4.2 4.1
Total kapitalrentabilitet 5 3.8 3.7 1.7 3.9
Signatur
05.11.2013
STYRET I FELLESSKAP ELLER STYRETS
MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex