Kalvild Gård As
Juridisk navn:  Kalvild Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40401064
Østre Kaldvell 10 Østre Kaldvell 10 Fax:
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 990291993
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/12/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Ivar K Sandvik
Utvikling:
Omsetning  
  
69.6%
Resultat  
  
-31.42%
Egenkapital  
  
-225.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.076.000 2.993.000 573.000 1.959.000 3.249.000
Resultat: -2.267.000 -1.725.000 66.000 1.267.000 2.430.000
Egenkapital: -3.030.000 -932.000 480.000 521.000 140.000
Regnskap for  Kalvild Gård As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.076.000 2.993.000 573.000 1.959.000 3.249.000
Driftskostnader -7.343.000 -4.717.000 -507.000 -690.000 -812.000
Driftsresultat -2.267.000 -1.724.000 66.000 1.268.000 2.436.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -1.000 -7.000
Finans 0 -2.000 0 -1.000 -6.000
Resultat før skatt -2.267.000 -1.725.000 66.000 1.267.000 2.430.000
Skattekostnad 37.000 69.000 -20.000 -308.000 -636.000
Årsresultat -2.230.000 -1.656.000 45.000 959.000 1.794.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 390.000 205.000 562.000 1.253.000 2.331.000
Sum omløpsmidler 2.277.000 2.418.000 275.000 221.000 243.000
Sum eiendeler 2.667.000 2.623.000 837.000 1.474.000 2.574.000
Sum opptjent egenkapital -3.506.000 -1.276.000 380.000 421.000 40.000
Sum egenkapital -3.030.000 -932.000 480.000 521.000 140.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.698.000 3.555.000 358.000 946.000 2.435.000
Sum gjeld og egenkapital 2.668.000 2.624.000 838.000 1.474.000 2.575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.456.000 2.990.000 573.000 1.938.000 3.249.000
Andre inntekter 1.620.000 3.000 0 21.000 0
Driftsinntekter 5.076.000 2.993.000 573.000 1.959.000 3.249.000
Varekostnad -2.305.000 -1.234.000 0 -168.000 -359.000
Lønninger -1.060.000 -502.000 0 -2.000 -43.000
Avskrivning -53.000 -32.000 -192.000 -82.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.925.000 -2.949.000 -315.000 -438.000 -376.000
Driftskostnader -7.343.000 -4.717.000 -507.000 -690.000 -812.000
Driftsresultat -2.267.000 -1.724.000 66.000 1.268.000 2.436.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -1.000 -7.000
Finans 0 -2.000 0 -1.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 -578.000 -1.756.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.230.000 -1.656.000 45.000 959.000 1.794.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 255.000 200.000 399.000 591.000 133.000
Sum varige driftsmidler 255.000 200.000 399.000 591.000 133.000
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 5.000 163.000 662.000 2.198.000
Sum anleggsmidler 390.000 205.000 562.000 1.253.000 2.331.000
Varebeholdning 89.000 130.000 0 0 0
Kundefordringer 1.069.000 1.407.000 168.000 203.000 216.000
Andre fordringer 73.000 321.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 564.000 247.000 108.000 19.000 27.000
Sum omløpsmidler 2.277.000 2.418.000 275.000 221.000 243.000
Sum eiendeler 2.667.000 2.623.000 837.000 1.474.000 2.574.000
Sum opptjent egenkapital -3.506.000 -1.276.000 380.000 421.000 40.000
Sum egenkapital -3.030.000 -932.000 480.000 521.000 140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.973.000 883.000 325.000 770.000 1.850.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 7.000 0
Leverandørgjeld 496.000 2.590.000 9.000 -7.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 109.000 542.000
Skyldig offentlige avgifter 104.000 36.000 24.000 75.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 46.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.698.000 3.555.000 358.000 946.000 2.435.000
Sum gjeld og egenkapital 2.668.000 2.624.000 838.000 1.474.000 2.575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.421.000 -1.137.000 -83.000 -725.000 -2.192.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 0.8 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.8 0.2 0.1
Soliditet -113.6 -35.5 57.3 35.3 5.4
Resultatgrad -44.7 -57.6 11.5 64.7 75.0
Rentedekningsgrad - 1 348.1
Gjeldsgrad -1.9 -3.8 0.7 1.8 17.4
Total kapitalrentabilitet -65.7 7.9 8 94.6
Signatur
27.11.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex