Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kamerakameratene AS
Juridisk navn:  Kamerakameratene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22362900
Bentsebrugata 18E Bentsebrugata 18E Fax: 22362901
0476 Oslo 476 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 965739939
Aksjekapital: 152.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/10/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Anne Odden Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
1.57%
Resultat  
  
-737.5%
Egenkapital  
  
-74.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.423.000 1.401.000 2.336.000 2.430.000 3.724.000
Resultat: -408.000 64.000 4.000 -81.000 23.000
Egenkapital: 140.000 544.000 488.000 485.000 565.000
Regnskap for  Kamerakameratene AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.423.000 1.401.000 2.336.000 2.430.000 3.724.000
Driftskostnader -1.831.000 -1.337.000 -2.325.000 -2.512.000 -3.701.000
Driftsresultat -409.000 64.000 11.000 -82.000 22.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -8.000 0 0
Finans 1.000 1.000 -7.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -408.000 64.000 4.000 -81.000 23.000
Skattekostnad 4.000 -9.000 0 0 -2.000
Årsresultat -404.000 56.000 4.000 -81.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 81.000 87.000 113.000 147.000 192.000
Sum omløpsmidler 2.276.000 2.306.000 1.187.000 1.026.000 1.569.000
Sum eiendeler 2.357.000 2.393.000 1.300.000 1.173.000 1.761.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 371.000 315.000 312.000 392.000
Sum egenkapital 140.000 544.000 488.000 485.000 565.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.217.000 1.846.000 811.000 688.000 1.196.000
Sum gjeld og egenkapital 2.357.000 2.394.000 1.299.000 1.173.000 1.761.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.423.000 1.401.000 2.336.000 2.430.000 3.724.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.423.000 1.401.000 2.336.000 2.430.000 3.724.000
Varekostnad -62.000 -8.000 -4.000 -24.000 -949.000
Lønninger -735.000 -811.000 -778.000 -1.006.000 -1.245.000
Avskrivning -19.000 -25.000 -34.000 -46.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.015.000 -493.000 -1.509.000 -1.436.000 -1.446.000
Driftskostnader -1.831.000 -1.337.000 -2.325.000 -2.512.000 -3.701.000
Driftsresultat -409.000 64.000 11.000 -82.000 22.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -8.000 0 0
Finans 1.000 1.000 -7.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -404.000 56.000 4.000 -81.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 68.000 87.000 113.000 147.000 192.000
Sum varige driftsmidler 68.000 87.000 113.000 147.000 192.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 81.000 87.000 113.000 147.000 192.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 323.000 183.000 196.000
Andre fordringer 0 5.000 5.000 62.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.276.000 2.301.000 860.000 781.000 1.283.000
Sum omløpsmidler 2.276.000 2.306.000 1.187.000 1.026.000 1.569.000
Sum eiendeler 2.357.000 2.393.000 1.300.000 1.173.000 1.761.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 371.000 315.000 312.000 392.000
Sum egenkapital 140.000 544.000 488.000 485.000 565.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 5.000 0 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 85.000 128.000 85.000 31.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.131.000 1.713.000 727.000 657.000 1.135.000
Sum kortsiktig gjeld 2.217.000 1.846.000 811.000 688.000 1.196.000
Sum gjeld og egenkapital 2.357.000 2.394.000 1.299.000 1.173.000 1.761.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 59.000 460.000 376.000 338.000 373.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.5 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1.2 1.5 1.5 1.4
Soliditet 5.9 22.7 37.6 41.3 32.1
Resultatgrad -28.7 4.6 0.5 -3.4 0.6
Rentedekningsgrad 1.4
Gjeldsgrad 15.8 3.4 1.7 1.4 2.1
Total kapitalrentabilitet -17.3 2.7 0.9 -6.9 1.3
Signatur
31.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex