Kanden Konsult As
Juridisk navn:  Kanden Konsult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67143532
Lønnåskollen 6B Lønnåskollen 6B Fax: 67142147
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 936816169
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/30/1985
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Feedback Account As
Utvikling:
Omsetning  
  
2022%
Resultat  
  
-202.47%
Egenkapital  
  
-52.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.061.000 50.000 13.000 356.000 678.000
Resultat: -83.000 81.000 14.000 -14.000 9.000
Egenkapital: 75.000 158.000 77.000 64.000 77.000
Regnskap for  Kanden Konsult As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.061.000 50.000 13.000 356.000 678.000
Driftskostnader -1.145.000 -24.000 1.000 -368.000 -669.000
Driftsresultat -83.000 26.000 14.000 -14.000 9.000
Finansinntekter 0 55.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 55.000 0 0 0
Resultat før skatt -83.000 81.000 14.000 -14.000 9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -83.000 81.000 14.000 -14.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 55.000 58.000 12.000
Sum omløpsmidler 300.000 168.000 46.000 32.000 265.000
Sum eiendeler 300.000 168.000 101.000 90.000 277.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 58.000 -23.000 -36.000 -23.000
Sum egenkapital 75.000 158.000 77.000 64.000 77.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 225.000 11.000 24.000 26.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 300.000 169.000 101.000 90.000 276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.061.000 50.000 13.000 356.000 678.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.061.000 50.000 13.000 356.000 678.000
Varekostnad -88.000 0 0 -8.000 0
Lønninger -813.000 0 0 -229.000 -470.000
Avskrivning 0 0 -3.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -244.000 -24.000 4.000 -122.000 -190.000
Driftskostnader -1.145.000 -24.000 1.000 -368.000 -669.000
Driftsresultat -83.000 26.000 14.000 -14.000 9.000
Finansinntekter 0 55.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 55.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -83.000 81.000 14.000 -14.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 55.000 55.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 55.000 58.000 12.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 2.000 2.000 2.000 154.000
Andre fordringer 9.000 1.000 1.000 20.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 265.000 165.000 43.000 10.000 102.000
Sum omløpsmidler 300.000 168.000 46.000 32.000 265.000
Sum eiendeler 300.000 168.000 101.000 90.000 277.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 58.000 -23.000 -36.000 -23.000
Sum egenkapital 75.000 158.000 77.000 64.000 77.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 43.000 2.000 17.000 2.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 106.000 8.000 4.000 4.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 1.000 3.000 20.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 225.000 11.000 24.000 26.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 300.000 169.000 101.000 90.000 276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 157.000 22.000 6.000 66.000
Likviditetsgrad 1 1.3 15.3 1.9 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 15.3 2.0 1.3 1.4
Soliditet 2 93.5 76.2 71.1 27.9
Resultatgrad -7.8 5 107.7 -3.9 1.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3 0.1 0.3 0.4 2.6
Total kapitalrentabilitet -27.7 47.9 13.9 -15.6 3.3
Signatur
16.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex