Kanden Konsult As
Juridisk navn:  Kanden Konsult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67143532
Lønnåskollen 6B Lønnåskollen 6B Fax: 67142147
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 936816169
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/30/1985
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Feedback Account As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.16%
Resultat  
  
370.8%
Egenkapital  
  
600%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.644.000 1.520.000 1.061.000 50.000 13.000
Resultat: 371.000 -137.000 -83.000 81.000 14.000
Egenkapital: 310.000 -62.000 75.000 158.000 77.000
Regnskap for  Kanden Konsult As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.644.000 1.520.000 1.061.000 50.000 13.000
Driftskostnader -1.263.000 -1.629.000 -1.145.000 -24.000 1.000
Driftsresultat 380.000 -109.000 -83.000 26.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0 55.000 0
Finanskostnader -8.000 -27.000 0 0 0
Finans -8.000 -27.000 0 55.000 0
Resultat før skatt 371.000 -137.000 -83.000 81.000 14.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 371.000 -137.000 -83.000 81.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 29.000 0 0 55.000
Sum omløpsmidler 691.000 268.000 300.000 168.000 46.000
Sum eiendeler 691.000 297.000 300.000 168.000 101.000
Sum opptjent egenkapital 210.000 -162.000 -25.000 58.000 -23.000
Sum egenkapital 310.000 -62.000 75.000 158.000 77.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 382.000 358.000 225.000 11.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 692.000 296.000 300.000 169.000 101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.644.000 1.520.000 1.061.000 50.000 13.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.644.000 1.520.000 1.061.000 50.000 13.000
Varekostnad -19.000 -525.000 -88.000 0 0
Lønninger -967.000 -894.000 -813.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -277.000 -210.000 -244.000 -24.000 4.000
Driftskostnader -1.263.000 -1.629.000 -1.145.000 -24.000 1.000
Driftsresultat 380.000 -109.000 -83.000 26.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0 55.000 0
Finanskostnader -8.000 -27.000 0 0 0
Finans -8.000 -27.000 0 55.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 371.000 -137.000 -83.000 81.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 29.000 0 0 55.000
Sum anleggsmidler 0 29.000 0 0 55.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 171.000 202.000 26.000 2.000 2.000
Andre fordringer 17.000 11.000 9.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 503.000 54.000 265.000 165.000 43.000
Sum omløpsmidler 691.000 268.000 300.000 168.000 46.000
Sum eiendeler 691.000 297.000 300.000 168.000 101.000
Sum opptjent egenkapital 210.000 -162.000 -25.000 58.000 -23.000
Sum egenkapital 310.000 -62.000 75.000 158.000 77.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 56.000 101.000 43.000 2.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 139.000 142.000 106.000 8.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 186.000 115.000 75.000 1.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 382.000 358.000 225.000 11.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 692.000 296.000 300.000 169.000 101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 309.000 -90.000 75.000 157.000 22.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.7 1.3 15.3 1.9
Likviditetsgrad 2 1.8 0.7 1.3 15.3 2.0
Soliditet 44.8 -20.9 2 93.5 76.2
Resultatgrad 23.1 -7.2 -7.8 5 107.7
Rentedekningsgrad 47.5
Gjeldsgrad 1.2 -5.8 3 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 54.9 -36.8 -27.7 47.9 13.9
Signatur
16.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex