Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kanjo AS
Juridisk navn:  Kanjo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55123046
Bjørndalsbrotet 265 Bjørndalsbrotet 265 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989061895
Aksjekapital: 1.012.000 NOK
Etableringsdato: 11/27/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Regnskapsfører: Formuesforvaltning Forretningsførsel
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.72%
Resultat  
  
-764.3%
Egenkapital  
  
-17.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.295.000 2.691.000 1.231.000 1.713.000 6.244.000
Resultat: -3.414.000 -395.000 1.047.000 -409.000 3.713.000
Egenkapital: 29.811.000 35.988.000 45.344.000 47.427.000 49.944.000
Regnskap for  Kanjo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.295.000 2.691.000 1.231.000 1.713.000 6.244.000
Driftskostnader -178.000 -253.000 -210.000 -158.000 -446.000
Driftsresultat 2.117.000 2.438.000 1.021.000 1.555.000 5.797.000
Finansinntekter 230.000 315.000 563.000 433.000 159.000
Finanskostnader -5.761.000 -3.148.000 -536.000 -2.397.000 -2.243.000
Finans -5.531.000 -2.833.000 27.000 -1.964.000 -2.084.000
Resultat før skatt -3.414.000 -395.000 1.047.000 -409.000 3.713.000
Skattekostnad -60.000 -52.000 -130.000 -608.000 -579.000
Årsresultat -3.474.000 -447.000 917.000 -1.017.000 3.134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.364.000 23.768.000 19.647.000 17.644.000 13.605.000
Sum omløpsmidler 13.151.000 15.508.000 26.324.000 32.359.000 39.919.000
Sum eiendeler 32.515.000 39.276.000 45.971.000 50.003.000 53.524.000
Sum opptjent egenkapital 28.799.000 34.976.000 44.332.000 46.415.000 48.932.000
Sum egenkapital 29.811.000 35.988.000 45.344.000 47.427.000 49.944.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.704.000 3.287.000 627.000 2.577.000 3.580.000
Sum gjeld og egenkapital 32.515.000 39.275.000 45.971.000 50.004.000 53.524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.295.000 2.691.000 1.231.000 1.713.000 6.244.000
Driftsinntekter 2.295.000 2.691.000 1.231.000 1.713.000 6.244.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -234.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -178.000 -253.000 -210.000 -158.000 -212.000
Driftskostnader -178.000 -253.000 -210.000 -158.000 -446.000
Driftsresultat 2.117.000 2.438.000 1.021.000 1.555.000 5.797.000
Finansinntekter 230.000 315.000 563.000 433.000 159.000
Finanskostnader -5.761.000 -3.148.000 -536.000 -2.397.000 -2.243.000
Finans -5.531.000 -2.833.000 27.000 -1.964.000 -2.084.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.704.000 -8.908.000 -3.000.000 -1.500.000 -3.000.000
Årsresultat -3.474.000 -447.000 917.000 -1.017.000 3.134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 19.364.000 23.768.000 19.647.000 17.644.000 13.605.000
Sum anleggsmidler 19.364.000 23.768.000 19.647.000 17.644.000 13.605.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 454.000 364.000 405.000 4.000 17.000
Sum investeringer 12.473.000 15.121.000 23.781.000 31.690.000 37.017.000
Kasse, bank 224.000 23.000 2.138.000 665.000 2.885.000
Sum omløpsmidler 13.151.000 15.508.000 26.324.000 32.359.000 39.919.000
Sum eiendeler 32.515.000 39.276.000 45.971.000 50.003.000 53.524.000
Sum opptjent egenkapital 28.799.000 34.976.000 44.332.000 46.415.000 48.932.000
Sum egenkapital 29.811.000 35.988.000 45.344.000 47.427.000 49.944.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 5.000 29.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 130.000 608.000 579.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 4.000 -1.000 -1.000
Utbytte -2.704.000 -8.908.000 -3.000.000 -1.500.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 304.000 286.000 488.000 440.000 2.999.000
Sum kortsiktig gjeld 2.704.000 3.287.000 627.000 2.577.000 3.580.000
Sum gjeld og egenkapital 32.515.000 39.275.000 45.971.000 50.004.000 53.524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.447.000 12.221.000 25.697.000 29.782.000 36.339.000
Likviditetsgrad 1 4.9 4.7 4 12.6 11.2
Likviditetsgrad 2 4.9 4.7 4 12.6 11.2
Soliditet 91.7 91.6 98.6 94.8 93.3
Resultatgrad 92.2 90.6 82.9 90.8 92.8
Rentedekningsgrad 0.4 0.8 1.9 0.6 2.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.2 7 3.4 4 11.1
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex