Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kanstadfjord Vestre Hinnøy Reinbeitedistikt
Juridisk navn:  Kanstadfjord Vestre Hinnøy Reinbeitedistikt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 79631542
Postboks 84 Fax:
8411 Lødingen 8410 Lødingen
Fylke: Kommune:
Nordland Lødingen
Org.nr: 992274190
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/7/1989
Foretakstype: ANNA
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.32%
Resultat  
  
-131.76%
Egenkapital  
  
-5.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 872.000 921.000 887.000 764.000 514.000
Resultat: -27.000 85.000 193.000 121.000 -13.000
Egenkapital: 478.000 504.000 419.000 226.000 106.000
Regnskap for  Kanstadfjord Vestre Hinnøy Reinbeitedistikt
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 872.000 921.000 887.000 764.000 514.000
Driftskostnader -905.000 -842.000 -700.000 -641.000 -517.000
Driftsresultat -33.000 79.000 187.000 123.000 -3.000
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 4.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -7.000 -12.000
Finans 6.000 6.000 5.000 -3.000 -11.000
Resultat før skatt -27.000 85.000 193.000 121.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 85.000 193.000 121.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 513.000 550.000 649.000 742.000 879.000
Sum omløpsmidler 369.000 306.000 381.000 248.000 312.000
Sum eiendeler 882.000 856.000 1.030.000 990.000 1.191.000
Sum opptjent egenkapital 478.000 504.000 419.000 226.000 106.000
Sum egenkapital 478.000 504.000 419.000 226.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 28.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 405.000 352.000 611.000 736.000 946.000
Sum gjeld og egenkapital 883.000 856.000 1.030.000 990.000 1.192.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 871.000 732.000 714.000 583.000 373.000
Andre inntekter 1.000 189.000 173.000 181.000 141.000
Driftsinntekter 872.000 921.000 887.000 764.000 514.000
Varekostnad -175.000 -201.000 -91.000 -88.000 -82.000
Lønninger -292.000 -282.000 -186.000 -12.000 -22.000
Avskrivning -111.000 -114.000 -148.000 -145.000 -142.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -327.000 -245.000 -275.000 -396.000 -271.000
Driftskostnader -905.000 -842.000 -700.000 -641.000 -517.000
Driftsresultat -33.000 79.000 187.000 123.000 -3.000
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 4.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -7.000 -12.000
Finans 6.000 6.000 5.000 -3.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 85.000 193.000 121.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 320.000 320.000 335.000 377.000 412.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 192.000 229.000 313.000 364.000 467.000
Sum varige driftsmidler 512.000 549.000 648.000 741.000 879.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Sum anleggsmidler 513.000 550.000 649.000 742.000 879.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 191.000 124.000 122.000 85.000 178.000
Andre fordringer 0 30.000 54.000 23.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 179.000 152.000 205.000 140.000 98.000
Sum omløpsmidler 369.000 306.000 381.000 248.000 312.000
Sum eiendeler 882.000 856.000 1.030.000 990.000 1.191.000
Sum opptjent egenkapital 478.000 504.000 419.000 226.000 106.000
Sum egenkapital 478.000 504.000 419.000 226.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 28.000 140.000
Leverandørgjeld 84.000 65.000 89.000 74.000 55.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 98.000 76.000 13.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 206.000 188.000 446.000 649.000 891.000
Sum kortsiktig gjeld 405.000 352.000 611.000 736.000 946.000
Sum gjeld og egenkapital 883.000 856.000 1.030.000 990.000 1.192.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -36.000 -46.000 -230.000 -488.000 -634.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.6 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.7 0.4 0.4
Soliditet 54.1 58.9 40.7 22.8 8.9
Resultatgrad -3.8 8.6 21.1 16.1 -0.6
Rentedekningsgrad 193.0 18.1 -0.2
Gjeldsgrad 0.8 0.7 1.5 3.4 10.2
Total kapitalrentabilitet -3.1 9.9 18.7 12.8 -0.2
Signatur
04.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex