Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Karl Øvergaards Minne
Juridisk navn:  Karl Øvergaards Minne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62467118
C/O Ingar Simensen Moraveien 5 C/O Ingar Simensen Moraveien 5 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 977115752
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/22/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-30%
Resultat  
  
8.42%
Egenkapital  
  
-7.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 140.000 200.000 232.000 208.000 243.000
Resultat: -174.000 -190.000 -88.000 -107.000 -76.000
Egenkapital: 2.011.000 2.173.000 2.365.000 2.453.000 2.553.000
Regnskap for  Karl Øvergaards Minne
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 140.000 200.000 232.000 208.000 243.000
Driftskostnader -328.000 -407.000 -360.000 -373.000 -388.000
Driftsresultat -188.000 -208.000 -127.000 -164.000 -145.000
Finansinntekter 13.000 17.000 39.000 57.000 70.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 17.000 39.000 57.000 70.000
Resultat før skatt -174.000 -190.000 -88.000 -107.000 -76.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Årsresultat -175.000 -191.000 -89.000 -108.000 -78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.964.000 274.000 275.000 277.000 279.000
Sum omløpsmidler 62.000 1.913.000 2.113.000 2.188.000 2.287.000
Sum eiendeler 2.026.000 2.187.000 2.388.000 2.465.000 2.566.000
Sum opptjent egenkapital 2.011.000 2.173.000 2.365.000 2.453.000 2.553.000
Sum egenkapital 2.011.000 2.173.000 2.365.000 2.453.000 2.553.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 14.000 24.000 12.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 2.027.000 2.187.000 2.389.000 2.465.000 2.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 116.000 146.000 188.000 178.000 184.000
Andre inntekter 24.000 53.000 44.000 30.000 59.000
Driftsinntekter 140.000 200.000 232.000 208.000 243.000
Varekostnad -63.000 -107.000 -108.000 -112.000 -130.000
Lønninger -99.000 -98.000 -99.000 -86.000 -74.000
Avskrivning -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -165.000 -201.000 -151.000 -173.000 -182.000
Driftskostnader -328.000 -407.000 -360.000 -373.000 -388.000
Driftsresultat -188.000 -208.000 -127.000 -164.000 -145.000
Finansinntekter 13.000 17.000 39.000 57.000 70.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 17.000 39.000 57.000 70.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -175.000 -191.000 -89.000 -108.000 -78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 273.000 274.000 275.000 277.000 278.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.691.000 0 0 0 1.000
Sum varige driftsmidler 1.964.000 274.000 275.000 277.000 279.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.964.000 274.000 275.000 277.000 279.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 18.000
Andre fordringer 2.000 6.000 5.000 5.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 1.906.000 2.108.000 2.183.000 2.265.000
Sum omløpsmidler 62.000 1.913.000 2.113.000 2.188.000 2.287.000
Sum eiendeler 2.026.000 2.187.000 2.388.000 2.465.000 2.566.000
Sum opptjent egenkapital 2.011.000 2.173.000 2.365.000 2.453.000 2.553.000
Sum egenkapital 2.011.000 2.173.000 2.365.000 2.453.000 2.553.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 5.000 3.000 0 8.000
Betalbar skatt 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0 12.000 10.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 14.000 24.000 12.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 2.027.000 2.187.000 2.389.000 2.465.000 2.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 46.000 1.899.000 2.089.000 2.176.000 2.274.000
Likviditetsgrad 1 3.9 136.6 88.0 182.3 175.9
Likviditetsgrad 2 3.9 136.6 88.1 182.4 176.0
Soliditet 99.2 99.4 99.0 99.5 99.5
Resultatgrad -134.3 -54.7 -78.8 -59.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -8.6 -8.7 -3.7 -4.3 -2.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex