Karo Dekkservice AS
Juridisk navn:  Karo Dekkservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vassmyra Vassmyra Fax: 70191889
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 992875259
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 7/4/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonor Regnskapsbyrå Arf Frode Øvste
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.31%
Resultat  
  
-32.78%
Egenkapital  
  
-59.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.964.000 16.176.000 16.428.000 17.134.000 16.639.000
Resultat: 650.000 967.000 1.269.000 1.401.000 1.124.000
Egenkapital: 1.415.000 3.517.000 3.184.000 3.038.000 2.823.000
Regnskap for  Karo Dekkservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.964.000 16.176.000 16.428.000 17.134.000 16.639.000
Driftskostnader -15.320.000 -15.178.000 -15.168.000 -15.722.000 -15.504.000
Driftsresultat 644.000 997.000 1.259.000 1.410.000 1.134.000
Finansinntekter 19.000 18.000 19.000 22.000 48.000
Finanskostnader -14.000 -48.000 -9.000 -32.000 -58.000
Finans 5.000 -30.000 10.000 -10.000 -10.000
Resultat før skatt 650.000 967.000 1.269.000 1.401.000 1.124.000
Skattekostnad -30.000 -355.000 -322.000 -386.000 -305.000
Årsresultat 620.000 612.000 947.000 1.015.000 820.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 391.000 403.000 578.000 255.000 165.000
Sum omløpsmidler 5.267.000 5.479.000 4.653.000 5.083.000 5.564.000
Sum eiendeler 5.658.000 5.882.000 5.231.000 5.338.000 5.729.000
Sum opptjent egenkapital 1.315.000 3.417.000 3.084.000 2.938.000 2.723.000
Sum egenkapital 1.415.000 3.517.000 3.184.000 3.038.000 2.823.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.214.000 2.365.000 2.046.000 2.300.000 2.906.000
Sum gjeld og egenkapital 5.659.000 5.882.000 5.230.000 5.338.000 5.729.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.801.000 12.975.000 13.525.000 14.150.000 13.799.000
Andre inntekter 3.163.000 3.200.000 2.902.000 2.983.000 2.840.000
Driftsinntekter 15.964.000 16.176.000 16.428.000 17.134.000 16.639.000
Varekostnad -9.184.000 -8.921.000 -9.292.000 -9.707.000 -9.337.000
Lønninger -3.139.000 -2.982.000 -2.799.000 -3.037.000 -3.097.000
Avskrivning -77.000 -71.000 -58.000 -20.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.920.000 -3.204.000 -3.019.000 -2.958.000 -3.060.000
Driftskostnader -15.320.000 -15.178.000 -15.168.000 -15.722.000 -15.504.000
Driftsresultat 644.000 997.000 1.259.000 1.410.000 1.134.000
Finansinntekter 19.000 18.000 19.000 22.000 48.000
Finanskostnader -14.000 -48.000 -9.000 -32.000 -58.000
Finans 5.000 -30.000 10.000 -10.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.722.000 -280.000 -800.000 -800.000 -950.000
Årsresultat 620.000 612.000 947.000 1.015.000 820.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 134.000 92.000 107.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 391.000 403.000 444.000 163.000 58.000
Sum varige driftsmidler 391.000 403.000 444.000 163.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 391.000 403.000 578.000 255.000 165.000
Varebeholdning 1.179.000 1.222.000 1.054.000 1.142.000 812.000
Kundefordringer 2.010.000 2.335.000 1.797.000 1.527.000 1.973.000
Andre fordringer 75.000 85.000 126.000 171.000 169.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.003.000 1.836.000 1.677.000 2.243.000 2.609.000
Sum omløpsmidler 5.267.000 5.479.000 4.653.000 5.083.000 5.564.000
Sum eiendeler 5.658.000 5.882.000 5.231.000 5.338.000 5.729.000
Sum opptjent egenkapital 1.315.000 3.417.000 3.084.000 2.938.000 2.723.000
Sum egenkapital 1.415.000 3.517.000 3.184.000 3.038.000 2.823.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 737.000 861.000 522.000 549.000 770.000
Betalbar skatt 0 221.000 363.000 371.000 291.000
Skyldig offentlige avgifter 944.000 874.000 646.000 647.000 788.000
Utbytte -2.722.000 -280.000 -800.000 -800.000 -950.000
Annen kortsiktig gjeld 461.000 408.000 515.000 733.000 1.058.000
Sum kortsiktig gjeld 4.214.000 2.365.000 2.046.000 2.300.000 2.906.000
Sum gjeld og egenkapital 5.659.000 5.882.000 5.230.000 5.338.000 5.729.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.053.000 3.114.000 2.607.000 2.783.000 2.658.000
Likviditetsgrad 1 1 2.3 2.3 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1 1.8 1.8 1.8 1.7
Soliditet 2 59.8 60.9 56.9 49.3
Resultatgrad 4 6.2 7.7 8.2 6.8
Rentedekningsgrad 4 20.8 139.9 44.8 20.4
Gjeldsgrad 3 0.7 0.6 0.8 1.0
Total kapitalrentabilitet 11.7 17.3 24.4 26.8 20.6
Signatur
03.06.2019
STYRETS LEDER ALENE, ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex