Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kartevoll AS
Juridisk navn:  Kartevoll AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38119888
Setesdalsveien 221 Setesdalsveien 221 Fax: 38119889
4618 Kristiansand S 4618 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 913338383
Aksjekapital: 375.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 5/10/1972
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.86%
Resultat  
  
99.03%
Egenkapital  
  
-1.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 35.167.000 33.537.000 25.923.000 27.798.000 32.745.000
Resultat: 4.120.000 2.070.000 -1.279.000 623.000 199.000
Egenkapital: 8.979.000 9.085.000 9.428.000 10.162.000 10.043.000
Regnskap for  Kartevoll AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 35.167.000 33.537.000 25.923.000 27.798.000 32.745.000
Driftskostnader -31.029.000 -31.429.000 -27.039.000 -27.215.000 -32.550.000
Driftsresultat 4.138.000 2.108.000 -1.116.000 584.000 195.000
Finansinntekter 214.000 243.000 542.000 511.000 743.000
Finanskostnader -233.000 -281.000 -705.000 -472.000 -740.000
Finans -19.000 -38.000 -163.000 39.000 3.000
Resultat før skatt 4.120.000 2.070.000 -1.279.000 623.000 199.000
Skattekostnad -918.000 -485.000 248.000 -143.000 -17.000
Årsresultat 3.202.000 1.585.000 -1.031.000 479.000 182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.175.000 9.636.000 15.186.000 22.211.000 4.813.000
Sum omløpsmidler 11.799.000 13.105.000 12.071.000 8.741.000 25.267.000
Sum eiendeler 20.974.000 22.741.000 27.257.000 30.952.000 30.080.000
Sum opptjent egenkapital 7.434.000 7.540.000 7.883.000 9.137.000 9.018.000
Sum egenkapital 8.979.000 9.085.000 9.428.000 10.162.000 10.043.000
Sum langsiktig gjeld 3.407.000 5.922.000 13.111.000 16.628.000 15.357.000
Sum kortsiktig gjeld 8.589.000 7.735.000 4.718.000 4.161.000 4.681.000
Sum gjeld og egenkapital 20.975.000 22.742.000 27.257.000 30.951.000 30.081.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.669.000 33.146.000 25.833.000 26.500.000 31.870.000
Andre inntekter 499.000 391.000 90.000 1.299.000 875.000
Driftsinntekter 35.167.000 33.537.000 25.923.000 27.798.000 32.745.000
Varekostnad -12.598.000 -13.809.000 -10.007.000 -10.414.000 -13.337.000
Lønninger -9.475.000 -8.853.000 -8.642.000 -8.675.000 -10.136.000
Avskrivning -486.000 -554.000 -706.000 -847.000 -898.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.470.000 -8.213.000 -7.684.000 -7.279.000 -8.179.000
Driftskostnader -31.029.000 -31.429.000 -27.039.000 -27.215.000 -32.550.000
Driftsresultat 4.138.000 2.108.000 -1.116.000 584.000 195.000
Finansinntekter 214.000 243.000 542.000 511.000 743.000
Finanskostnader -233.000 -281.000 -705.000 -472.000 -740.000
Finans -19.000 -38.000 -163.000 39.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.202.000 1.585.000 -1.031.000 479.000 182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.640.000 1.446.000 1.600.000 2.090.000 2.834.000
Sum varige driftsmidler 1.640.000 1.446.000 1.600.000 2.090.000 2.834.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.535.000 8.190.000 13.586.000 20.121.000 1.979.000
Sum anleggsmidler 9.175.000 9.636.000 15.186.000 22.211.000 4.813.000
Varebeholdning 167.000 855.000 1.389.000 1.655.000 1.317.000
Kundefordringer 3.940.000 4.484.000 5.494.000 4.063.000 3.497.000
Andre fordringer 587.000 550.000 446.000 566.000 630.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.705.000 6.216.000 4.057.000 2.457.000 3.464.000
Sum omløpsmidler 11.799.000 13.105.000 12.071.000 8.741.000 25.267.000
Sum eiendeler 20.974.000 22.741.000 27.257.000 30.952.000 30.080.000
Sum opptjent egenkapital 7.434.000 7.540.000 7.883.000 9.137.000 9.018.000
Sum egenkapital 8.979.000 9.085.000 9.428.000 10.162.000 10.043.000
Sum avsetninger til forpliktelser 400.000 415.000 506.000 660.000 637.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.512.000 3.425.000 293.000 480.000 183.000
Sum langsiktig gjeld 3.407.000 5.922.000 13.111.000 16.628.000 15.357.000
Leverandørgjeld 1.366.000 1.452.000 2.423.000 1.506.000 1.704.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.410.000 1.656.000 783.000 1.021.000 1.172.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.300.000 1.203.000 1.218.000 1.154.000 1.621.000
Sum kortsiktig gjeld 8.589.000 7.735.000 4.718.000 4.161.000 4.681.000
Sum gjeld og egenkapital 20.975.000 22.742.000 27.257.000 30.951.000 30.081.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.210.000 5.370.000 7.353.000 4.580.000 20.586.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 2.6 2.1 5.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 2.3 1.7 5.2
Soliditet 42.8 39.9 34.6 32.8 33.4
Resultatgrad 11.8 6.3 -4.3 2.1 0.6
Rentedekningsgrad 17.8 7.5 -1.6 1.2 1.3
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.9 2 2.0
Total kapitalrentabilitet 20.7 10.3 -2.1 3.5 3.1
Signatur
01.07.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex