Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Katla Capital As
Juridisk navn:  Katla Capital As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46878900
Steinsvåg 6 Steinsvåg 6 Fax:
5437 Finnås 5437 Finnås
Fylke: Kommune:
Hordaland Bømlo
Org.nr: 999522521
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 17.000 95.000 252.000 514.000
Resultat: 0 1.000 -3.000 -61.000 71.000
Egenkapital: 18.000 18.000 18.000 21.000 101.000
Regnskap for  Katla Capital As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 17.000 95.000 252.000 514.000
Driftskostnader 0 -17.000 -98.000 -312.000 -444.000
Driftsresultat 0 1.000 -3.000 -60.000 71.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 0 1.000 -3.000 -61.000 71.000
Skattekostnad 0 0 0 -20.000 0
Årsresultat 0 1.000 -3.000 -80.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 18.000 20.000 21.000 46.000 151.000
Sum eiendeler 18.000 20.000 21.000 46.000 151.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 -12.000 -12.000 -9.000 71.000
Sum egenkapital 18.000 18.000 18.000 21.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 3.000 25.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 18.000 19.000 21.000 46.000 151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 17.000 95.000 252.000 514.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 17.000 95.000 252.000 514.000
Varekostnad 0 -5.000 -36.000 -87.000 -216.000
Lønninger 0 0 0 -86.000 -69.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -12.000 -62.000 -139.000 -159.000
Driftskostnader 0 -17.000 -98.000 -312.000 -444.000
Driftsresultat 0 1.000 -3.000 -60.000 71.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 1.000 -3.000 -80.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 20.000 21.000 46.000 151.000
Sum omløpsmidler 18.000 20.000 21.000 46.000 151.000
Sum eiendeler 18.000 20.000 21.000 46.000 151.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 -12.000 -12.000 -9.000 71.000
Sum egenkapital 18.000 18.000 18.000 21.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 3.000 18.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 7.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 3.000 25.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 18.000 19.000 21.000 46.000 151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 19.000 18.000 21.000 101.000
Likviditetsgrad 1 2 7.0 1.8 3.0
Likviditetsgrad 2 0 2 7.1 1.9 3.1
Soliditet 1 94.7 85.7 45.7 66.9
Resultatgrad 5.9 -3.2 -23.8 13.8
Rentedekningsgrad -60.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 1.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 0 5.3 -14.3 -130.4 47.0
Signatur
07.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex