Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kaupang Møbler AS
Juridisk navn:  Kaupang Møbler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62463500
Sundfloveien 19 Sundfloveien 19 Fax: 62463501
2480 Koppang 2480 Koppang
Fylke: Kommune:
Hedmark Stor-elvdal
Org.nr: 985071551
Aksjekapital: 941.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 10/22/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Sør-Østerdal Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.15%
Resultat  
  
-345.09%
Egenkapital  
  
-149.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.486.000 7.623.000 6.324.000 4.971.000 2.972.000
Resultat: -674.000 275.000 162.000 158.000 7.000
Egenkapital: -223.000 452.000 176.000 14.000 -445.000
Regnskap for  Kaupang Møbler AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.486.000 7.623.000 6.324.000 4.971.000 2.972.000
Driftskostnader -5.038.000 -7.245.000 -6.059.000 -4.690.000 -2.785.000
Driftsresultat -552.000 378.000 265.000 280.000 186.000
Finansinntekter 3.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -125.000 -103.000 -104.000 -122.000 -178.000
Finans -122.000 -103.000 -103.000 -122.000 -178.000
Resultat før skatt -674.000 275.000 162.000 158.000 7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -674.000 275.000 162.000 158.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.166.000 1.195.000 1.143.000 672.000 719.000
Sum omløpsmidler 1.950.000 2.413.000 2.632.000 2.047.000 1.345.000
Sum eiendeler 3.116.000 3.608.000 3.775.000 2.719.000 2.064.000
Sum opptjent egenkapital -1.164.000 -489.000 -764.000 -927.000 -1.085.000
Sum egenkapital -223.000 452.000 176.000 14.000 -445.000
Sum langsiktig gjeld 993.000 957.000 1.126.000 558.000 686.000
Sum kortsiktig gjeld 2.345.000 2.200.000 2.472.000 2.147.000 1.824.000
Sum gjeld og egenkapital 3.115.000 3.609.000 3.775.000 2.719.000 2.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.405.000 7.491.000 6.248.000 4.874.000 2.810.000
Andre inntekter 81.000 132.000 76.000 98.000 161.000
Driftsinntekter 4.486.000 7.623.000 6.324.000 4.971.000 2.972.000
Varekostnad -1.750.000 -3.015.000 -2.421.000 -2.675.000 -992.000
Lønninger -2.483.000 -2.791.000 -2.295.000 -2.071.000 -1.358.000
Avskrivning -115.000 -112.000 -57.000 -47.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -705.000 -993.000 -656.000 -658.000 -475.000
Driftskostnader -5.038.000 -7.245.000 -6.059.000 -4.690.000 -2.785.000
Driftsresultat -552.000 378.000 265.000 280.000 186.000
Finansinntekter 3.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -125.000 -103.000 -104.000 -122.000 -178.000
Finans -122.000 -103.000 -103.000 -122.000 -178.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -674.000 275.000 162.000 158.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 777.000 843.000 798.000 655.000 653.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 12.000
Driftsløsøre 389.000 353.000 345.000 17.000 54.000
Sum varige driftsmidler 1.166.000 1.195.000 1.143.000 672.000 719.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.166.000 1.195.000 1.143.000 672.000 719.000
Varebeholdning 972.000 772.000 935.000 1.526.000 806.000
Kundefordringer 937.000 1.218.000 1.677.000 418.000 472.000
Andre fordringer 35.000 16.000 15.000 35.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 407.000 5.000 68.000 37.000
Sum omløpsmidler 1.950.000 2.413.000 2.632.000 2.047.000 1.345.000
Sum eiendeler 3.116.000 3.608.000 3.775.000 2.719.000 2.064.000
Sum opptjent egenkapital -1.164.000 -489.000 -764.000 -927.000 -1.085.000
Sum egenkapital -223.000 452.000 176.000 14.000 -445.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 186.000 0 370.000 268.000 378.000
Sum langsiktig gjeld 993.000 957.000 1.126.000 558.000 686.000
Leverandørgjeld 754.000 971.000 875.000 548.000 455.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 749.000 773.000 364.000 268.000 359.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 656.000 456.000 863.000 1.063.000 633.000
Sum kortsiktig gjeld 2.345.000 2.200.000 2.472.000 2.147.000 1.824.000
Sum gjeld og egenkapital 3.115.000 3.609.000 3.775.000 2.719.000 2.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -395.000 213.000 160.000 -100.000 -479.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.1 1.1 1.0 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 0.7 0.3 0.3
Soliditet -7.2 12.5 4.7 0.5 -21.5
Resultatgrad -12.3 5 4.2 5.6 6.3
Rentedekningsgrad -4.4 3.7 2.5 2.3 1.0
Gjeldsgrad 7 20.4 193.2 -5.6
Total kapitalrentabilitet -17.6 10.5 7 10.3 9.0
Signatur
24.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex