Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kay Betongsaging AS
Juridisk navn:  Kay Betongsaging AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90837365
Postboks 63 Bjorhaug Fax: 51436763
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 980246930
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 9/21/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Secant As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.51%
Resultat  
  
30.71%
Egenkapital  
  
49.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 36.108.000 27.457.000 23.914.000 26.009.000 23.224.000
Resultat: 3.941.000 3.015.000 2.613.000 2.808.000 4.219.000
Egenkapital: 2.937.000 1.968.000 526.000 3.074.000 3.023.000
Regnskap for  Kay Betongsaging AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 36.108.000 27.457.000 23.914.000 26.009.000 23.224.000
Driftskostnader -32.096.000 -24.338.000 -21.222.000 -23.228.000 -18.997.000
Driftsresultat 4.012.000 3.118.000 2.691.000 2.780.000 4.227.000
Finansinntekter 20.000 6.000 7.000 47.000 12.000
Finanskostnader -91.000 -109.000 -86.000 -20.000 -20.000
Finans -71.000 -103.000 -79.000 27.000 -8.000
Resultat før skatt 3.941.000 3.015.000 2.613.000 2.808.000 4.219.000
Skattekostnad -1.072.000 -723.000 -661.000 -757.000 -1.139.000
Årsresultat 2.869.000 2.292.000 1.952.000 2.051.000 3.080.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.692.000 3.525.000 2.861.000 3.159.000 2.635.000
Sum omløpsmidler 10.803.000 6.269.000 9.402.000 5.997.000 7.588.000
Sum eiendeler 14.495.000 9.794.000 12.263.000 9.156.000 10.223.000
Sum opptjent egenkapital 2.437.000 1.468.000 26.000 2.574.000 2.523.000
Sum egenkapital 2.937.000 1.968.000 526.000 3.074.000 3.023.000
Sum langsiktig gjeld 1.857.000 2.650.000 3.000.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.701.000 5.176.000 8.737.000 6.082.000 7.200.000
Sum gjeld og egenkapital 14.495.000 9.794.000 12.263.000 9.156.000 10.223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.108.000 27.184.000 23.829.000 26.009.000 22.583.000
Andre inntekter 0 272.000 85.000 0 641.000
Driftsinntekter 36.108.000 27.457.000 23.914.000 26.009.000 23.224.000
Varekostnad -9.267.000 -6.220.000 -4.140.000 -5.301.000 -3.054.000
Lønninger -14.923.000 -11.781.000 -11.181.000 -12.165.000 -10.726.000
Avskrivning -744.000 -756.000 -999.000 -909.000 -758.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.812.000 -5.581.000 -4.902.000 -4.853.000 -4.459.000
Driftskostnader -32.096.000 -24.338.000 -21.222.000 -23.228.000 -18.997.000
Driftsresultat 4.012.000 3.118.000 2.691.000 2.780.000 4.227.000
Finansinntekter 20.000 6.000 7.000 47.000 12.000
Finanskostnader -91.000 -109.000 -86.000 -20.000 -20.000
Finans -71.000 -103.000 -79.000 27.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.900.000 -850.000 -4.500.000 -2.000.000 -3.000.000
Årsresultat 2.869.000 2.292.000 1.952.000 2.051.000 3.080.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 0 68.000 -16.000 -17.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.618.000 3.500.000 2.768.000 3.151.000 2.627.000
Sum varige driftsmidler 3.618.000 3.500.000 2.768.000 3.151.000 2.627.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 3.692.000 3.525.000 2.861.000 3.159.000 2.635.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.861.000 4.653.000 4.879.000 4.931.000 4.546.000
Andre fordringer 695.000 852.000 3.682.000 -98.000 2.376.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.247.000 764.000 841.000 1.164.000 666.000
Sum omløpsmidler 10.803.000 6.269.000 9.402.000 5.997.000 7.588.000
Sum eiendeler 14.495.000 9.794.000 12.263.000 9.156.000 10.223.000
Sum opptjent egenkapital 2.437.000 1.468.000 26.000 2.574.000 2.523.000
Sum egenkapital 2.937.000 1.968.000 526.000 3.074.000 3.023.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 148.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.857.000 2.650.000 3.000.000 0 0
Leverandørgjeld 2.157.000 1.281.000 1.071.000 748.000 812.000
Betalbar skatt 1.124.000 651.000 745.000 757.000 952.000
Skyldig offentlige avgifter 2.016.000 1.329.000 1.418.000 1.504.000 1.441.000
Utbytte -1.900.000 -850.000 -4.500.000 -2.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.356.000 1.064.000 1.004.000 1.073.000 995.000
Sum kortsiktig gjeld 9.701.000 5.176.000 8.737.000 6.082.000 7.200.000
Sum gjeld og egenkapital 14.495.000 9.794.000 12.263.000 9.156.000 10.223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.102.000 1.093.000 665.000 -85.000 388.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.1 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.1 1.0 1.1
Soliditet 20.3 20.1 4.3 33.6 29.6
Resultatgrad 11.1 11.4 11.3 10.7 18.2
Rentedekningsgrad 44.1 28.6 31.3 141.3 211.9
Gjeldsgrad 3.9 4 22.3 2.0 2.4
Total kapitalrentabilitet 27.8 31.9 2 30.9 41.5
Signatur
29.10.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex