Kb Arkitekter As
Juridisk navn:  Kb Arkitekter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33378484
Postboks 333 Sentrum Bulls Gate 2A Fax: 33378480
3101 Tønsberg 3110 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 982795710
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 12/21/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Regnskapsfører: Balanse Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.26%
Resultat  
  
-18.32%
Egenkapital  
  
-8.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 31.300.000 29.735.000 27.970.000 27.586.000 22.045.000
Resultat: 3.049.000 3.733.000 1.652.000 3.700.000 511.000
Egenkapital: 4.506.000 4.899.000 4.524.000 4.470.000 4.393.000
Regnskap for  Kb Arkitekter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31.300.000 29.735.000 27.970.000 27.586.000 22.045.000
Driftskostnader -27.993.000 -25.762.000 -26.066.000 -23.636.000 -21.249.000
Driftsresultat 3.308.000 3.973.000 1.905.000 3.949.000 795.000
Finansinntekter 3.000 14.000 7.000 5.000 1.000
Finanskostnader -263.000 -254.000 -259.000 -254.000 -285.000
Finans -260.000 -240.000 -252.000 -249.000 -284.000
Resultat før skatt 3.049.000 3.733.000 1.652.000 3.700.000 511.000
Skattekostnad -673.000 -858.000 -398.000 -924.000 -133.000
Årsresultat 2.376.000 2.875.000 1.254.000 2.776.000 378.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.225.000 7.276.000 7.549.000 7.714.000 7.775.000
Sum omløpsmidler 11.521.000 12.506.000 9.322.000 11.787.000 7.580.000
Sum eiendeler 18.746.000 19.782.000 16.871.000 19.501.000 15.355.000
Sum opptjent egenkapital 2.191.000 2.584.000 2.209.000 2.155.000 2.079.000
Sum egenkapital 4.506.000 4.899.000 4.524.000 4.470.000 4.393.000
Sum langsiktig gjeld 5.584.000 5.820.000 5.457.000 5.515.000 5.796.000
Sum kortsiktig gjeld 8.656.000 9.063.000 6.889.000 9.515.000 5.165.000
Sum gjeld og egenkapital 18.746.000 19.782.000 16.870.000 19.500.000 15.355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.261.000 29.687.000 27.925.000 27.537.000 21.953.000
Andre inntekter 40.000 48.000 46.000 49.000 92.000
Driftsinntekter 31.300.000 29.735.000 27.970.000 27.586.000 22.045.000
Varekostnad -895.000 -1.345.000 -193.000 -312.000 -156.000
Lønninger -22.865.000 -20.799.000 -22.163.000 -19.617.000 -17.672.000
Avskrivning -240.000 -273.000 -266.000 -304.000 -284.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.993.000 -3.345.000 -3.444.000 -3.403.000 -3.137.000
Driftskostnader -27.993.000 -25.762.000 -26.066.000 -23.636.000 -21.249.000
Driftsresultat 3.308.000 3.973.000 1.905.000 3.949.000 795.000
Finansinntekter 3.000 14.000 7.000 5.000 1.000
Finanskostnader -263.000 -254.000 -259.000 -254.000 -285.000
Finans -260.000 -240.000 -252.000 -249.000 -284.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.400.000 -2.500.000 -1.200.000 -2.700.000 -400.000
Årsresultat 2.376.000 2.875.000 1.254.000 2.776.000 378.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 21.000 0
Fast eiendom 6.766.000 6.900.000 7.037.000 7.177.000 7.319.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 460.000 376.000 512.000 516.000 455.000
Sum varige driftsmidler 7.225.000 7.276.000 7.549.000 7.693.000 7.775.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.225.000 7.276.000 7.549.000 7.714.000 7.775.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.744.000 3.772.000 3.013.000 5.407.000 2.613.000
Andre fordringer 182.000 97.000 44.000 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.595.000 8.638.000 6.265.000 6.380.000 4.962.000
Sum omløpsmidler 11.521.000 12.506.000 9.322.000 11.787.000 7.580.000
Sum eiendeler 18.746.000 19.782.000 16.871.000 19.501.000 15.355.000
Sum opptjent egenkapital 2.191.000 2.584.000 2.209.000 2.155.000 2.079.000
Sum egenkapital 4.506.000 4.899.000 4.524.000 4.470.000 4.393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 120.000 68.000 63.000 0 31.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 40.000 0
Sum langsiktig gjeld 5.584.000 5.820.000 5.457.000 5.515.000 5.796.000
Leverandørgjeld 260.000 454.000 289.000 487.000 75.000
Betalbar skatt 621.000 853.000 314.000 976.000 101.000
Skyldig offentlige avgifter 2.939.000 2.713.000 2.495.000 2.786.000 2.123.000
Utbytte -2.400.000 -2.500.000 -1.200.000 -2.700.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 2.435.000 2.544.000 2.591.000 2.526.000 2.466.000
Sum kortsiktig gjeld 8.656.000 9.063.000 6.889.000 9.515.000 5.165.000
Sum gjeld og egenkapital 18.746.000 19.782.000 16.870.000 19.500.000 15.355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.865.000 3.443.000 2.433.000 2.272.000 2.415.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.4 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.4 1.2 1.5
Soliditet 2 24.8 26.8 22.9 28.6
Resultatgrad 10.6 13.4 6.8 14.3 3.6
Rentedekningsgrad 12.6 15.6 7.4 15.5 2.8
Gjeldsgrad 3.2 3 2.7 3.4 2.5
Total kapitalrentabilitet 17.7 20.2 11.3 20.3 5.2
Signatur
27.04.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex