Kcl Holding AS
Juridisk navn:  Kcl Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Kristofer Clark Lindbak Treskeveien 26A Treskeveien 26A Fax:
0681 Oslo 681 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993147753
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/24/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2.33%
Egenkapital  
  
102.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 377.000 386.000 235.000 12.000 333.000
Egenkapital: 221.000 109.000 433.000 423.000 411.000
Regnskap for  Kcl Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -43.000 -31.000 -100.000 -1.000 -1.000
Driftsresultat -43.000 -31.000 -100.000 -1.000 -1.000
Finansinntekter 420.000 417.000 336.000 13.000 333.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 420.000 417.000 336.000 13.000 333.000
Resultat før skatt 377.000 386.000 235.000 12.000 333.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.000 -2.000
Årsresultat 377.000 386.000 235.000 12.000 330.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 221.000 501.000 661.000 451.000 781.000
Sum eiendeler 221.000 501.000 661.000 451.000 781.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 7.000 331.000 321.000 309.000
Sum egenkapital 221.000 109.000 433.000 423.000 411.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 0 393.000 228.000 29.000 368.000
Sum gjeld og egenkapital 221.000 502.000 661.000 452.000 781.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -31.000 -100.000 -1.000 -1.000
Driftskostnader -43.000 -31.000 -100.000 -1.000 -1.000
Driftsresultat -43.000 -31.000 -100.000 -1.000 -1.000
Finansinntekter 420.000 417.000 336.000 13.000 333.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 420.000 417.000 336.000 13.000 333.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -265.000 -710.000 -225.000 0 -332.000
Årsresultat 377.000 386.000 235.000 12.000 330.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000 4.000 0 664.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 220.000 501.000 657.000 451.000 117.000
Sum omløpsmidler 221.000 501.000 661.000 451.000 781.000
Sum eiendeler 221.000 501.000 661.000 451.000 781.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 7.000 331.000 321.000 309.000
Sum egenkapital 221.000 109.000 433.000 423.000 411.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 0 3.000 3.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 5.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -265.000 -710.000 -225.000 0 -332.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 24.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 0 393.000 228.000 29.000 368.000
Sum gjeld og egenkapital 221.000 502.000 661.000 452.000 781.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 221.000 108.000 433.000 422.000 413.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.9 15.6 2.1
Likviditetsgrad 2 0 1.3 2.9 15.6 2.2
Soliditet 1 21.7 65.5 93.6 52.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 3.6 0.5 0.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 170.6 76.9 35.7 2.7 42.5
Signatur
27.08.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex