Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Keebee As
Juridisk navn:  Keebee As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Thomas Berge Lønnåskollen 50 C/O Thomas Berge Lønnåskollen 50 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 997365372
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-570%
Egenkapital  
  
-121.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -141.000 30.000 27.000 34.000 -33.000
Egenkapital: -25.000 116.000 86.000 59.000 24.000
Regnskap for  Keebee As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -7.000 -10.000 -10.000 -6.000
Driftsresultat -8.000 -7.000 -10.000 -10.000 -6.000
Finansinntekter 10.000 36.000 37.000 44.000 2.000
Finanskostnader -143.000 0 0 0 -29.000
Finans -133.000 36.000 37.000 44.000 -27.000
Resultat før skatt -141.000 30.000 27.000 34.000 -33.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -141.000 30.000 27.000 34.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 210.000 241.000 340.000 344.000
Sum omløpsmidler 142.000 137.000 156.000 130.000 191.000
Sum eiendeler 207.000 347.000 397.000 470.000 535.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 16.000 -14.000 -41.000 -76.000
Sum egenkapital -25.000 116.000 86.000 59.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 232.000 231.000 311.000 411.000 511.000
Sum gjeld og egenkapital 207.000 347.000 397.000 470.000 535.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -10.000 -10.000 -6.000
Driftskostnader -8.000 -7.000 -10.000 -10.000 -6.000
Driftsresultat -8.000 -7.000 -10.000 -10.000 -6.000
Finansinntekter 10.000 36.000 37.000 44.000 2.000
Finanskostnader -143.000 0 0 0 -29.000
Finans -133.000 36.000 37.000 44.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -141.000 30.000 27.000 34.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 65.000 210.000 241.000 340.000 344.000
Sum anleggsmidler 65.000 210.000 241.000 340.000 344.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 57.000 59.000 67.000 79.000 81.000
Kasse, bank 85.000 78.000 89.000 51.000 110.000
Sum omløpsmidler 142.000 137.000 156.000 130.000 191.000
Sum eiendeler 207.000 347.000 397.000 470.000 535.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 16.000 -14.000 -41.000 -76.000
Sum egenkapital -25.000 116.000 86.000 59.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 232.000 231.000 311.000 411.000 511.000
Sum kortsiktig gjeld 232.000 231.000 311.000 411.000 511.000
Sum gjeld og egenkapital 207.000 347.000 397.000 470.000 535.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -90.000 -94.000 -155.000 -281.000 -320.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.5 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
Soliditet -12.1 33.4 21.7 12.6 4.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1
Gjeldsgrad -9.3 2 3.6 7.0 21.3
Total kapitalrentabilitet 1 8.4 6.8 7.2 -0.7
Signatur
02.10.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex