Keiron As
Juridisk navn:  Keiron As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Arnebråtveien 72 Arnebråtveien 72 Fax:
0771 Oslo 771 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917140448
Aksjekapital: 31.800 NOK
Etableringsdato: 2/25/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Dine Økonomer As
Utvikling:
Omsetning  
  
82%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
61.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 8.150.000 4.478.000 5.547.000
Resultat: 180.000 0 153.000
Egenkapital: 362.000 224.000 381.000
Regnskap for  Keiron As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.150.000 4.478.000 5.547.000
Driftskostnader -7.970.000 -4.479.000 -5.393.000
Driftsresultat 181.000 0 153.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 180.000 0 153.000
Skattekostnad -42.000 -9.000 -6.000
Årsresultat 138.000 -9.000 147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 14.000 27.000
Sum omløpsmidler 2.723.000 2.063.000 2.244.000
Sum eiendeler 2.777.000 2.077.000 2.271.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 193.000 349.000
Sum egenkapital 362.000 224.000 381.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.414.000 1.852.000 1.890.000
Sum gjeld og egenkapital 2.777.000 2.077.000 2.271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.150.000 4.478.000 5.547.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 8.150.000 4.478.000 5.547.000
Varekostnad -7.680.000 -4.164.000 -5.039.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -18.000 -3.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -272.000 -312.000 -348.000
Driftskostnader -7.970.000 -4.479.000 -5.393.000
Driftsresultat 181.000 0 153.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 138.000 -9.000 147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 14.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 0 0 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 54.000 14.000 27.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 725.000 1.333.000 316.000
Andre fordringer 63.000 14.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.935.000 716.000 1.927.000
Sum omløpsmidler 2.723.000 2.063.000 2.244.000
Sum eiendeler 2.777.000 2.077.000 2.271.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 193.000 349.000
Sum egenkapital 362.000 224.000 381.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.992.000 1.439.000 1.762.000
Betalbar skatt 36.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 386.000 414.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 2.414.000 1.852.000 1.890.000
Sum gjeld og egenkapital 2.777.000 2.077.000 2.271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 309.000 211.000 354.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.2
Soliditet 1 10.8 16.8
Resultatgrad 2.2 0 2.8
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 6.7 8.3 5
Total kapitalrentabilitet 6.6 0 6.7
Signatur
25.05.2016
Prokurister
25.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex