Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kelsar Invest AS
Juridisk navn:  Kelsar Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91906336
Eldshovden 2B Eldshovden 2B Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989158759
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/1/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Ajour Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.46%
Resultat  
  
5.88%
Egenkapital  
  
12.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.596.000 3.886.000 2.361.000 1.583.000 1.652.000
Resultat: 3.296.000 3.113.000 3.389.000 3.279.000 3.351.000
Egenkapital: 13.606.000 12.088.000 10.676.000 9.128.000 8.728.000
Regnskap for  Kelsar Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.596.000 3.886.000 2.361.000 1.583.000 1.652.000
Driftskostnader -3.250.000 -3.678.000 -1.854.000 -1.482.000 -1.439.000
Driftsresultat 345.000 208.000 507.000 102.000 213.000
Finansinntekter 2.980.000 2.920.000 2.867.000 3.180.000 3.140.000
Finanskostnader -29.000 -15.000 0 -3.000 -2.000
Finans 2.951.000 2.905.000 2.867.000 3.177.000 3.138.000
Resultat før skatt 3.296.000 3.113.000 3.389.000 3.279.000 3.351.000
Skattekostnad -779.000 -701.000 -841.000 -878.000 -863.000
Årsresultat 2.517.000 2.412.000 2.547.000 2.401.000 2.489.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.035.000 4.486.000 3.373.000 3.364.000 1.885.000
Sum omløpsmidler 10.722.000 10.830.000 9.672.000 8.091.000 9.119.000
Sum eiendeler 16.757.000 15.316.000 13.045.000 11.455.000 11.004.000
Sum opptjent egenkapital 13.367.000 11.849.000 10.437.000 8.889.000 8.489.000
Sum egenkapital 13.606.000 12.088.000 10.676.000 9.128.000 8.728.000
Sum langsiktig gjeld 729.000 536.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.422.000 2.692.000 2.369.000 2.326.000 2.276.000
Sum gjeld og egenkapital 16.757.000 15.316.000 13.045.000 11.454.000 11.004.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.596.000 3.816.000 2.222.000 1.538.000 1.616.000
Andre inntekter 0 70.000 138.000 44.000 36.000
Driftsinntekter 3.596.000 3.886.000 2.361.000 1.583.000 1.652.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.006.000 -2.367.000 -1.193.000 -1.074.000 -1.074.000
Avskrivning -339.000 -320.000 -27.000 -110.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -905.000 -991.000 -634.000 -298.000 -263.000
Driftskostnader -3.250.000 -3.678.000 -1.854.000 -1.482.000 -1.439.000
Driftsresultat 345.000 208.000 507.000 102.000 213.000
Finansinntekter 2.980.000 2.920.000 2.867.000 3.180.000 3.140.000
Finanskostnader -29.000 -15.000 0 -3.000 -2.000
Finans 2.951.000 2.905.000 2.867.000 3.177.000 3.138.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -2.000.000 -1.000.000
Årsresultat 2.517.000 2.412.000 2.547.000 2.401.000 2.489.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 0 0 0 0
Fast eiendom 400.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 953.000 1.262.000 162.000 124.000 229.000
Sum varige driftsmidler 1.353.000 1.262.000 162.000 124.000 229.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.668.000 3.224.000 3.210.000 3.240.000 1.656.000
Sum anleggsmidler 6.035.000 4.486.000 3.373.000 3.364.000 1.885.000
Varebeholdning 0 400.000 400.000 2.717.000 2.696.000
Kundefordringer 7.000 3.524.000 89.000 52.000 231.000
Andre fordringer 78.000 42.000 4.029.000 31.000 52.000
Sum investeringer 3.506.000 1.550.000 1.336.000 1.273.000 1.220.000
Kasse, bank 3.139.000 5.315.000 3.818.000 1.996.000 1.952.000
Sum omløpsmidler 10.722.000 10.830.000 9.672.000 8.091.000 9.119.000
Sum eiendeler 16.757.000 15.316.000 13.045.000 11.455.000 11.004.000
Sum opptjent egenkapital 13.367.000 11.849.000 10.437.000 8.889.000 8.489.000
Sum egenkapital 13.606.000 12.088.000 10.676.000 9.128.000 8.728.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 11.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 729.000 536.000 0 0 0
Leverandørgjeld 44.000 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 804.000 698.000 841.000 878.000 863.000
Skyldig offentlige avgifter 319.000 305.000 383.000 289.000 310.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -2.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 255.000 689.000 144.000 158.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 2.422.000 2.692.000 2.369.000 2.326.000 2.276.000
Sum gjeld og egenkapital 16.757.000 15.316.000 13.045.000 11.454.000 11.004.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.300.000 8.138.000 7.303.000 5.765.000 6.843.000
Likviditetsgrad 1 4.4 4 4.1 3.5 4.0
Likviditetsgrad 2 4.4 3.9 3.9 2.4 2.9
Soliditet 81.2 78.9 81.8 79.7 79.3
Resultatgrad 9.6 5.4 21.5 6.4 12.9
Rentedekningsgrad 11.9 13.9 1094.0 1676.5
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 19.8 20.4 25.9 28.7 30.5
Signatur
05.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex