Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Keneka Eiendom As
Juridisk navn:  Keneka Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97738330
Nermarka 2 Nermarka 2 Fax:
8802 Sandnessjøen 8802 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 998390192
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/23/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
52.38%
Egenkapital  
  
192.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 144.000 144.000 144.000 144.000 133.000
Resultat: 32.000 21.000 -4.000 5.000 -56.000
Egenkapital: 38.000 13.000 55.000 59.000 276.000
Regnskap for  Keneka Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 144.000 144.000 144.000 144.000 133.000
Driftskostnader -59.000 -66.000 -87.000 -74.000 -102.000
Driftsresultat 85.000 78.000 58.000 70.000 31.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -54.000 -57.000 -62.000 -67.000 -89.000
Finans -54.000 -57.000 -62.000 -66.000 -87.000
Resultat før skatt 32.000 21.000 -4.000 5.000 -56.000
Skattekostnad -7.000 -63.000 0 -1.000 75.000
Årsresultat 24.000 -41.000 -4.000 3.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.056.000 2.056.000 2.056.000 2.070.000 2.076.000
Sum omløpsmidler 14.000 17.000 15.000 28.000 202.000
Sum eiendeler 2.070.000 2.073.000 2.071.000 2.098.000 2.278.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 -17.000 25.000 29.000 26.000
Sum egenkapital 38.000 13.000 55.000 59.000 276.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.998.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 60.000 17.000 41.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 2.071.000 2.073.000 2.072.000 2.098.000 2.278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 144.000 144.000 144.000 144.000 133.000
Driftsinntekter 144.000 144.000 144.000 144.000 133.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -14.000 -6.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -66.000 -73.000 -68.000 -94.000
Driftskostnader -59.000 -66.000 -87.000 -74.000 -102.000
Driftsresultat 85.000 78.000 58.000 70.000 31.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -54.000 -57.000 -62.000 -67.000 -89.000
Finans -54.000 -57.000 -62.000 -66.000 -87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 -41.000 -4.000 3.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.056.000 2.056.000 2.056.000 2.056.000 2.056.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 19.000
Driftsløsøre 0 0 0 14.000 0
Sum varige driftsmidler 2.056.000 2.056.000 2.056.000 2.070.000 2.076.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.056.000 2.056.000 2.056.000 2.070.000 2.076.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 17.000 15.000 28.000 202.000
Sum omløpsmidler 14.000 17.000 15.000 28.000 202.000
Sum eiendeler 2.070.000 2.073.000 2.071.000 2.098.000 2.278.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 -17.000 25.000 29.000 26.000
Sum egenkapital 38.000 13.000 55.000 59.000 276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.998.000 2.000.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 7.000 5.000 -58.000 -56.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 56.000 75.000 97.000 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 60.000 17.000 41.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 2.071.000 2.073.000 2.072.000 2.098.000 2.278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.000 -43.000 -2.000 -13.000 200.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.9 0.7 101.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.9 0.7 101.1
Soliditet 1.8 0.6 2.7 2.8 12.1
Resultatgrad 5 54.2 40.3 48.6 23.3
Rentedekningsgrad 1.6 1.4 0.9 1.1 0.4
Gjeldsgrad 53.5 158.5 36.7 34.6 7.3
Total kapitalrentabilitet 4.1 3.8 2.8 3.4 1.4
Signatur
20.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex