Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kentaur Norge AS
Juridisk navn:  Kentaur Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97430227
Nye Vakås vei 56 Nye Vakås vei 56 Fax: 66779098
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 884846722
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/2/2002 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kentaur as
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.34%
Resultat  
  
72.32%
Egenkapital  
  
107.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.734.000 13.856.000 10.871.000 13.856.000 13.587.000
Resultat: 660.000 383.000 16.000 1.193.000 2.578.000
Egenkapital: 980.000 472.000 187.000 175.000 157.000
Regnskap for  Kentaur Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.734.000 13.856.000 10.871.000 13.856.000 13.587.000
Driftskostnader -14.066.000 -13.406.000 -10.859.000 -12.670.000 -10.925.000
Driftsresultat 668.000 450.000 12.000 1.187.000 2.662.000
Finansinntekter 7.000 28.000 12.000 14.000 35.000
Finanskostnader -15.000 -94.000 -8.000 -8.000 -119.000
Finans -8.000 -66.000 4.000 6.000 -84.000
Resultat før skatt 660.000 383.000 16.000 1.193.000 2.578.000
Skattekostnad -152.000 -98.000 -4.000 -325.000 -695.000
Årsresultat 508.000 285.000 12.000 869.000 1.882.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 289.000 346.000 61.000 64.000 68.000
Sum omløpsmidler 2.344.000 4.067.000 1.658.000 3.463.000 4.828.000
Sum eiendeler 2.633.000 4.413.000 1.719.000 3.527.000 4.896.000
Sum opptjent egenkapital 854.000 346.000 61.000 49.000 31.000
Sum egenkapital 980.000 472.000 187.000 175.000 157.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.654.000 3.941.000 1.532.000 3.351.000 4.739.000
Sum gjeld og egenkapital 2.634.000 4.413.000 1.719.000 3.526.000 4.896.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.354.000 13.509.000 10.534.000 13.523.000 13.275.000
Andre inntekter 380.000 346.000 337.000 333.000 311.000
Driftsinntekter 14.734.000 13.856.000 10.871.000 13.856.000 13.587.000
Varekostnad -10.544.000 -9.821.000 -7.313.000 -8.371.000 -7.842.000
Lønninger -1.477.000 -1.455.000 -1.457.000 -1.487.000 -1.198.000
Avskrivning -58.000 -15.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.987.000 -2.115.000 -2.089.000 -2.812.000 -1.885.000
Driftskostnader -14.066.000 -13.406.000 -10.859.000 -12.670.000 -10.925.000
Driftsresultat 668.000 450.000 12.000 1.187.000 2.662.000
Finansinntekter 7.000 28.000 12.000 14.000 35.000
Finanskostnader -15.000 -94.000 -8.000 -8.000 -119.000
Finans -8.000 -66.000 4.000 6.000 -84.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -850.000 -1.900.000
Årsresultat 508.000 285.000 12.000 869.000 1.882.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 6.000 18.000 21.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 218.000 276.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 218.000 276.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 65.000 65.000 43.000 43.000 42.000
Sum anleggsmidler 289.000 346.000 61.000 64.000 68.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.412.000 2.445.000 992.000 1.746.000 1.394.000
Andre fordringer 14.000 18.000 0 0 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 918.000 1.604.000 666.000 1.716.000 3.372.000
Sum omløpsmidler 2.344.000 4.067.000 1.658.000 3.463.000 4.828.000
Sum eiendeler 2.633.000 4.413.000 1.719.000 3.527.000 4.896.000
Sum opptjent egenkapital 854.000 346.000 61.000 49.000 31.000
Sum egenkapital 980.000 472.000 187.000 175.000 157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 652.000 2.807.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 34.000 51.000 30.000 32.000 114.000
Betalbar skatt 154.000 85.000 1.000 320.000 691.000
Skyldig offentlige avgifter 675.000 819.000 150.000 286.000 283.000
Utbytte 0 0 0 -850.000 -1.900.000
Annen kortsiktig gjeld 140.000 178.000 1.351.000 1.864.000 1.752.000
Sum kortsiktig gjeld 1.654.000 3.941.000 1.532.000 3.351.000 4.739.000
Sum gjeld og egenkapital 2.634.000 4.413.000 1.719.000 3.526.000 4.896.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 690.000 126.000 126.000 112.000 89.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.4 1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 37.2 10.7 10.9 5.0 3.2
Resultatgrad 4.5 3.2 0.1 8.6 19.6
Rentedekningsgrad 44.5 4.8 1.5 150.1 22.7
Gjeldsgrad 1.7 8.3 8.2 19.1 30.2
Total kapitalrentabilitet 25.6 10.8 1.4 34.1 55.1
Signatur
20.12.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.05.2019
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex